#

OM NICHE

01

OM NICHE

NICHE PROJEKTET

Immateriellt kulturarv (ICH) är en övning, representation, uttryck, kunskap / färdighet som UNESCO anser vara en del av ett områdes kulturarv; den omfattar icke-fysikalisk immateriell egendom, såsom folklore, seder, tro, traditioner, kunskap och språk.

EU: s officiella dokument bekräftar att immateriellt kulturarv är avgörande för den socioekonomiska utvecklingen:

 • EU: s råd "Slutsatser om kulturarv som en strategisk resurs för ett hållbart EU"
 • EU-kommissionen "Mot en integrerad strategi för kulturarv inom EU"
 • EU-kommissionen "Få kulturarv att fungera för EU"

ICH är viktigare för EU: s ekonomi än hela bilsektorn: över 300 000 personer arbetar inom EU: s kulturarvsektor. Nästan åtta miljoner jobb i EU är indirekt kopplade till kulturarv (turism, tolkning, säkerhet). För varje direkt jobb producerar kulturarvssektorn 26,7 indirekta jobb. Detta jämförs med 6,3 indirekta jobb skapade av varje direkt jobb i bilindustrin.

Trots denna stora potential utnyttjas ICH sällan som ett utbildningsområde för att ge yrkesverksamma möjlighet att utveckla ICH-relaterade ekonomiska möjligheter, eftersom gamla yrken utvecklas och nya yrken växer fram.

EU identifierar specifika utmaningar och behov i sin rapport ”Kompetens, utbildning och kunskapsöverföring för traditionella och framväxande yrken inom kulturarvssektorn” (okt 2017):

 • Det är nödvändigt att identifiera och kartlägga yrken. visa sin position i den europeiska kvalificeringsramen
 • De "traditionella" sektorsfärdigheterna måste uppdateras. Utbildning av kulturarvschefer är inte väl förstådd eller prioriterad: ”förvaltning” är istället en prioritet
 • Framgångsrik ICH-hantering i hela EU är sårbar för variationer i standarder, praxis, inkonsekvent karriärvägledning och support
 • Utbildningen bör vara bredare, gå utöver "traditionella" kompetenser och färdigheter som är involverade i yrken inom kulturarvet. Nya ämnen måste få ökad uppmärksamhet:
  • tvärgående färdigheter (ledning, kommunikation, insamling, hållbarhet)
  • etik
  • nya former av arv, såsom digitalt arv
  • tvärgående tillvägagångssätt och tvärvetenskapligt arbete

02

MÅL

NICHE MÅL

MÅLET med NICHE (Stödja Immateriellt kulturarv för entreprenörskap) är att förbättra entreprenörskap inom ICH-sektorn genom att utveckla innovativ utbildning för den undermåligt tillgodosedda skara av yrkesverksamma (och potentiella) som arbetar i ICH för att främja entreprenörsinitiativ inom sektorn, förbättra dess konkurrenskraft och upprätthålla dess tillväxt.

Målet är att utveckla professionella profiler för ICH-operatörer för att utnyttja ICH, bredda och skapa ekonomiska aktiviteter genom ökat entreprenörskap.

NICHE är helt anpassad till Erasmus +: s prioriteringar, specifikt:

 • VET-prioritet # 5: stärka nyckelkompetenser i initial och fortlöpande yrkesutbildning
 • HORISONTAL Prioritet # 9: Socioutbildningsvärde för EU: s kulturarv, dess bidrag till skapande av arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning
 • VET-prioritet # 4: Förbättra tillgången till utbildning och kvalifikationer för alla