#

BLUEPRINT = BLÅKOPIA, PLANERINGSSKISS

#

Blueprint

"NICHE Blueprint for Uptake" är en serie riktlinjer för att främja implementering och upprätthållandet av NICHE efter projektets slut.

”NICHE Blueprint for Uptake” är operativa riktlinjer för andra organisationer (yrkesutbildningsleverantörer, ICH-föreningar och organisationer, beslutsfattare) inom ICH-ekosystemet för att främja och förbättra de sätt som ICH kan utnyttjas för att upprätthålla socioekonomisk utveckling. Skissen kommer att täcka aspekter som rör operativa aspekter av NICHE, såsom:

  • kommunicera med intressenter och målgrupper
  • NICHE utbildningens organisatoriska aspekter
  • marknadsföring och registrering
  • användning av OER-plattformen
  • definition av lärandemål beroende på vilken målgrupp som åsyftas
  • verktyg och medel för användarnas feedback

"NICHE Blueprint for Uptake" kommer att främja det operativa och konkreta implementeringen av NICHE-utbildningen i andra operativa miljöer, yrkesutbildningssystem och andra intressenter i ICH.

Blueprint