#

GEMENSKAPEN

NICHE PLATTFORM ÄR MENAD ATT FUNGERA SOM DEN VIRTUELLA GEMENSKAPEN.

Inblandningen av de associerade partnerna är avgörande för att öka NICHE-projektets inverkan och värde. Associerade partner kommer att erbjudas som belöning för deras engagemang och bidrag, synlighet genom alla projektaktiviteter (särskilt vid spridning), tidig tillgång till projektresultat och omnämnande i OER-plattformen.

#

VÅRA SAMARBETSPARTNER