#

Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών: επικοινωνία και συνεργασία


|    Φόρμα ανατροφοδότησης    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
ΣTOΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠOI

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:Επιλέξτε για ανάγνωση  

Εξοικείωση με το πλαίσιο της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες

Στην πρώτη εκπαιδευτική ενότητα, οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το πλαίσιο DigComp, το επίσημο μοντέλο αναφοράς της ΕΕ για την κατάρτιση και την εκπαίδευση στις δεξιότητες πληροφορικής.

Κατανόηση των βασικών αρχών της συνεργασίας και της συνεννόησης σε περιβάλλοντα ΤΠ

Ο πυλώνας συνεργασίας και συνεργασίας των πλαισίων Dig Comp προβλέπει βασικές ικανότητες για την αποτελεσματική και αποδοτική δυναμική της συνεργασίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Αποκτήστε νέες ορθές πρακτικές για τη διαχείριση ομάδων και την εμπλοκή ενδιαφερομένων σε εικονικά περιβάλλοντα.

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι αναγνώστες μπορούν να βρουν προς χρήση παγιωμένες και ισχυρές καλές πρακτικές για μια αξιόπιστη και αξιόπιστη επικοινωνία με εξωτερικά μέρη, ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη του οργανισμού.

Σύντομη εισαγωγή στο DigComp 2.1

DigComp 2.1: Ποιες ευκαιρίες εκμετάλλευσης;Επιλέξτε για ανάγνωση  

Το περιεχόμενο που ακολουθεί επικεντρώνεται στην Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, έναν τομέα κατάρτισης και ικανοτήτων που αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμος από την ανάλυση των ελλείψεων σε δεξιότητες και την αξιολόγηση των αναγκών που διεξήγαγε ο εταίρος καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου κύκλου υλοποίησης του NICHE.

 

Ο Παγκόσμιος Ιστός κατακλύζεται από υλικό σχετικά με το πώς να είστε πιο ικανοί με τις ψηφιακές τεχνολογίες από την άποψη της επικοινωνίας και της συνεργασίας από απόσταση. Όμως, στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, η κύρια πηγή αναφοράς μας θα αντιπροσωπεύεται από την τελευταία έκδοση του πλαισίου ψηφιακής επάρκειας για τους πολίτες που δημοσιεύθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τον τομέα ικανοτήτων αρ. 2 Επικοινωνία και συνεργασία, στον οποίο ανήκει τυπικά η αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

Το επίσημο πλαίσιο της ΕΕ για την κατάρτιση και την εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητεςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Το πρώτο πλαίσιο DigComp κυκλοφόρησε το 2013. Η τελευταία έκδοση είναι το DigComp 2.1, αλλά σύντομα θα αντικατασταθεί από το DigComp 2.2 (διαθέσιμο αργότερα το 2022).

 

 Το DigComp 2.1 περιλαμβάνει 21 ψηφιακές ικανότητες κατανεμημένες σε 5 τομείς ικανοτήτων ("κατάρτισης").

Για κάθε συγκεκριμένη ικανότητα, είναι διαθέσιμα μοντέλα επάρκειας 8 επιπέδων στα οποία μπορούν να βασιστούν οι τελικοί χρήστες/εκπαιδευτικοί για να παρακολουθούν την παρακολούθηση και την πρόοδο στην απόκτηση πιο ισχυρής επάρκειας με τις συγκεκριμένες ικανότητες.

 

 

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία του DigCompΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Από σήμερα, μεταξύ της επίσημης δημοσίευσης του DigComp 2.1 και της έκδοσης 2.2, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε τη βιβλιογραφία του DigComp με τρεις επιπλέον πηγές:

 

Επικεντρώνοντας στον τομέα κατάρτισης της DigComp αριθ. 2 Επιλέξτε για ανάγνωση  

Στην Ενότητα 1, παρουσιάσαμε στους αναγνώστες το ιστορικό και το γενικό περίγραμμα του πλαισίου DigComp, ώστε να τους εισάγουμε καλύτερα στο περιεχόμενο που θα ακολουθήσει.

Ο πυλώνας επικοινωνίας και συνεργασίας αναλύεται περαιτέρω στις ακόλουθες ικανότητες:

2. Επικοινωνία και συνεργασία

2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

2.2 Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

2.3 Συμμετοχή στην ιδιότητα του πολίτη μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών

2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

2.5 Επικοινωνία μέσω διαδικτύου (Netiquette)

2.6 Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Πηγή: DigComp 2.1, σελίδα 11

Πυλώνας συνεργασίας και επικοινωνίας

Επικέντρωση στις ικανότητες της DigComp 2.1Επιλέξτε για ανάγνωση  

Όπως βλέπουμε, και οι έξι ικανότητες που αναφέρονται στον δεύτερο τομέα ικανοτήτων είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους:

 

Η κοινή χρήση, η εμπλοκή και η συνεργασία δεν θα ήταν δυνατές χωρίς πρώτα να αλληλεπιδρούν μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Η δεοντολογία σας βοηθά να διαχειριστείτε (και να καθιερώσετε) την ψηφιακή σας ταυτότητα
κ.λπ.

 

Με άλλα λόγια, μεταξύ αυτών των ικανοτήτων δεν υπάρχει μια "αυστηρή" ιεραρχική σειρά, αλλά μάλλον ένα φαινόμενο αμοιβαίας επιμόλυνσης, κατά το οποίο η ενίσχυση της επάρκειάς σας σε μία από αυτές, ενισχύει την εξειδίκευσή σας σε όλες τις άλλες.

 

Μιλώντας για την επάρκεια, το DigComp 2.1 διαθέτει ένα πολύ σαφές μοντέλο εξέλιξης που βοηθά τους χρήστες να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους.

Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  
Καλές πρακτικές για την αλληλεπίδραση μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών

Πόροι και πρόσθετες συστάσεις για την αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών Επιλέξτε για ανάγνωση  

Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να έχετε απόλυτη επίγνωση του με ποιον αλληλεπιδρά ο οργανισμός σας και γιατί...

Η αλληλεπίδραση με βάση τα δεδομένα προϋποθέτει την ικανότητα αποκωδικοποίησης των ψηφιακών δεδομένων και πληροφοριών, ώστε να είστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να περιηγηθείτε στο ψηφιακό οικοσύστημα και να προσανατολίσετε αναλόγως το στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα του οργανισμού.

 

Οι πιο κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες είναι πλέον πλήρως καθοδηγούμενες από δεδομένα: τα οικονομικά, οι πωλήσεις και η διαφήμιση βασίζονται σε διαδικτυακές ανταλλαγές επικοινωνίας, εισροών και πληροφοριών, καθώς και σε πολυάριθμες άλλες παραμέτρους για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού και του τρόπου με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η εξίσωση αξίας του από τους (δυνητικούς) πελάτες.

Για παράδειγμα, στο branding: Επιλέξτε για ανάγνωση  
ο οδικός χάρτης των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων με το εξωτερικό κοινόΕπιλέξτε για ανάγνωση