#

Εργασία με την ΑΠΚ - Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ιδεών σας


|    Φόρμα ανατροφοδότησης    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
Τι είναι η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Ορισμοί της ΑΠΚΕπιλέξτε για ανάγνωση  

A picture containing textDescription automatically generated

 

“Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει πρακτικές, παρουσίαση, έκφραση, γνώσεις, δεξιότητες – καθώς και εργαλεία, αντικείμενα, αντικείμενα και πολιτιστικούς χώρους που συνδέονται με αυτές – που οι κοινωνίες, οι ομάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα θεωρούν πολιτιστική κληρονομιά τους” 

Ορισμός της ΑΠΚ από UNESCO
 

Ο ρόλος της UNESCOΕπιλέξτε για ανάγνωση  

“Ότι από τη στιγμή που οι πόλεμοι αρχίζουν στο μυαλό των ανθρώπων, στο μυαλό των ανθρώπων πρέπει να κατασκευαστούν οι άμυνες της ειρήνης. 

Η UNESCO είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Επιδιώκει την οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της διεθνούς συνεργασίας στην Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό. 

Η UNESCO έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο παγκοσμίως στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με την ΑΠΚ.

Τώρα πάνω από 180 κράτη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από το 2003.

Οι σκοποί της Σύμβασης του 2003 είναι: 

 • Να διαφυλάξει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά
 • Να διασφαλίσει το σεβασμό των κοινοτήτων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, των ομάδων και των ενδιαφερόμενων ατόμων
 • Να ευαισθητοποιήσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να διασφαλίσει την αμοιβαία εκτίμησή της
 • Να παρέχει διεθνή συνεργασία και βοήθεια.

Μέρος των εργασιών της UNESCO σε συνεργασία με τα κράτη μέλη γίνεται μέσω των καταλόγων της Σύμβασης:

1. Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που Χρήζει Επείγουσας Διασφάλισης:

2. Αντιπροσωπευτικός Κατάλογος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας:

3.Μητρώο ορθών πρακτικών διασφάλισης:

αποτελούμενα από στοιχεία άυλης κληρονομιάς που οι ενδιαφερόμενες κοινότητες και τα συμβαλλόμενα κράτη θεωρούν ότι απαιτούν επείγοντα μέτρα για να τους κρατήσουν ζωντανούς.
που αποτελούνται από εκείνα τα στοιχεία άυλης κληρονομιάς που συμβάλλουν στην επίδειξη της ποικιλομορφίας αυτής της κληρονομιάς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της.
περιλαμβάνει προγράμματα, έργα και δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης.

 

Η επίσημη ιστοσελίδα της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά έχει πληροφορίες σχετικά με το έργο της UNESCO, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα να δείτε την καταγεγραμμένη άυλη κληρονομιά με οπτικό και διαδραστικό τρόπο: Εμβαθύνοντας στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

ΕυρετηριοΕπιλέξτε για ανάγνωση  

I    Ορισμοί της ΑΠ

  Ο ρόλος της UNESC

I    5 τομείς της ΑΠ

I   Πολιτιστική κληρονομιά και άυλη πολιτιστική κληρονομιά

I    Ενδιαφέροντα σημεία συζήτησης σχετικά με την ΑΠΚ

Οι 5 τομείς της ΑΠΚΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά», όπως ορίζεται από την UNESCO, εκδηλώνεται στους ακόλουθους τομείς

α) προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ως φορέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

β) παραστατικές τέχνες

γ) κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις

δ) γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τη φύση και το σύμπαν

ε) παραδοσιακή δεξιοτεχνία

 

Α. Προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ως φορέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιά

 • Μια τεράστια ποικιλία προφορικών μορφών. Μερικά είναι κοινά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ολόκληρες κοινότητες, ενώ άλλα περιορίζονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, 
 • Παροιμίες, γρίφοι, ιστορίες, παιδικές ρίμες, θρύλοι, μύθοι, επικά τραγούδια και ποιήματα, γοητείες, προσευχές, τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις και πολλά άλλα
 • Οι προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της γνώσης, των πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών και της συλλογικής μνήμης.

 

Β. Παραστατικές Τέχνε

 • Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μουσική, χορό και θέατρο, παντομίμα, τραγούδια και άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης που περνούν από γενιά σε γενιά
 • Περιλαμβάνουν πολυάριθμες πολιτιστικές εκφράσεις που αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα και βρίσκονται επίσης, σε κάποιο βαθμό, σε πολλούς άλλους τομείς άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Γ. Κοινωνικές Πρακτικές, Τελετουργίες και Εορταστικές Εκδηλώσει

 • Οι κοινωνικές πρακτικές, οι τελετουργίες και οι εορταστικές εκδηλώσεις είναι συνήθεις δραστηριότητες που δομούν τη ζωή κοινοτήτων και ομάδων και που μοιράζονται και σχετίζονται με πολλά από τα μέλη τους
 • Τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συχνά σε ειδικές στιγμές και τόπους και υπενθυμίζουν σε μια κοινότητα πτυχές της κοσμοθεωρίας και της ιστορίας της.
 • Οι κοινωνικές πρακτικές διαμορφώνουν την καθημερινότητα και είναι οικείες σε όλα τα μέλη της κοινότητας, ακόμα και αν δεν συμμετέχουν όλοι σε αυτές.

​​​​​​​​​​​​​​

Δ. Γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τη φύση και το σύμπαν

 • Γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες, πρακτικές και αναπαραστάσεις που αναπτύσσονται από τις κοινότητες με την αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον
 • Πολλοί τομείς όπως η παραδοσιακή οικολογική σοφία, η γηγενής γνώση, η γνώση για την τοπική πανίδα και χλωρίδα, τα συστήματα παραδοσιακής θεραπείας, οι τελετουργίες, οι πεποιθήσεις, οι τελετές μύησης, οι κοσμολογίες, ο σαμανισμός, οι τελετές κατοχής, οι κοινωνικές οργανώσεις, τα φεστιβάλ, οι γλώσσες και οι εικαστικές τέχνες.

​​​​​​​

E.  Παραδοσιακή Χειροτεχνία

 • Υπάρχουν πολυάριθμες εκφράσεις της παραδοσιακής χειροτεχνίας: εργαλεία. ρούχα και κοσμήματα· κοστούμια και σκηνικά για φεστιβάλ και παραστατικές τέχνες. δοχεία αποθήκευσης, αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, μεταφορά και σαν καταφύγια· διακοσμητικά έργα τέχνης και τελετουργικά αντικείμενα. μουσικά όργανα και οικιακά σκεύη, καθώς και παιχνίδια, τόσο για διασκέδαση όσο και για εκπαίδευση
 • Οι δεξιότητες που εμπλέκονται στη δημιουργία αντικειμένων χειροτεχνίας είναι τόσο ποικίλες όσο και τα ίδια τα αντικείμενα και κυμαίνονται από λεπτή, λεπτομερή εργασία, όπως η παραγωγή αναθηματικών χάρτινων αντικειμένων μέσα από επίπονη και σκληρή εργασία όπως η δημιουργία ενός ανθεκτικού καλαθιού ή μιας παχιάς κουβέρτας
Πολιτιστική κληρονομιά και άυλη πολιτιστική κληρονομιάΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Οι έννοιες αυτές συχνά συμβαδίζουν. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται από παραδόσεις, γνώσεις και έθιμα που μεταβιβάζονται από άτομο σε άτομο και συχνά είναι συνυφασμένα με την υλική πολιτιστική κληρονομιά όπως μνημεία, κοστούμια, εργαλεία, σπίτια.

Ένα παράδειγμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι τα ισλανδικά σπίτια χλοοτάπητα που διατηρούνται από το Εθνικό Μουσείο της Ισλανδίας. Τα ίδια τα σπίτια είναι πολιτιστική κληρονομιά και η τεχνική κατασκευής, είναι άυλη πολιτιστική κληρονομιά, δεξιότητες που μαθαίνονται από άτομο σε άτομο.
 

Ενδιαφέροντα σημεία συζήτησης σχετικά με την ΑΠΚΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η έννοια της διαφύλαξης της ΑΠΚ και του έργου της UNESCO δεν είναι υπεράνω κριτικής και συζητήσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: 

 • Είναι φυσικό ο πολιτισμός να αναπτύσσεται και να αλλάζει, το απαγορεύει αυτό η προστασία της ΑΠΚ;

 • Εάν ένα έθιμο / γνώσεις / δεξιότητες χρειάζεται προστασία δεν έχει πλέον ρόλο στον πολιτισμό, δεν είναι βιώσιμο. 

 • Τι θεωρείται αρκετά σημαντικό για να θεωρηθεί άυλη κληρονομιά και ποιος θα το αποφασίσει αυτό; 

 • Αυτό δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των ομάδων της κοινωνίας;

 • Είναι καλύτερο η ΑΠΚ να μένει ξεχασμένη;

 • Η τεκμηρίωση της ΑΠΚ δεν είναι το ίδιο με τη διαφύλαξή της. 

 • Ποιος αποφασίζει ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να γίνουν πράγματα με την ΑΠΚ; 

 • Τι γίνεται με την κληρονομιά που έχει ξεχαστεί; είναι καλύτερο να αναβιώσει; 

 • Είναι δυνατή η κατοχή της ΑΠΚ  και τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

Ενεργώντας με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

ΕυρετηριοΕπιλέξτε για ανάγνωση  

 ΑΠΚ - επάγγελμα και χόμπ

I   Είναι ζωντανή

I  Από που ξεκινάμε

I   ΑΠΚ και Τουρισμός

ΑΠΚ – Συγχρόνως σαν επάγγελμα και σαν χόμπιΕπιλέξτε για ανάγνωση  

A group of people around a campfireDescription automatically generated with medium confidence

 • Μπορεί να κυμαίνεται από απλές καθημερινές παραδόσεις μέχρι εντυπωσιακές προηγμένες δεξιότητες.

 • Οι δεξιότητες και οι γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην ιδιωτική ζωή των ατόμων όσο και δημόσια.

 • Είναι τόσο κοινωνική όσο και ατομική δραστηριότητα.  

 • Η ΑΠΚ μπορεί επίσης να είναι μέρος άλλης υπηρεσίας ή παραγωγής ενός προϊόντος.  

 • Η ΑΠΚ έχει συχνά τη δυνατότητα να αποτελέσει πόρο για την ανάπτυξη της κοινότητας.

Είναι ζωντανήΕπιλέξτε για ανάγνωση  

A group of people looking at fireworksDescription automatically generated with low confidence

 • Όταν εργάζεστε με ΑΠΚ χρησιμοποιείται ο όρος «προστασία». Τονίζει ότι η ιδέα είναι η προστασία των στοιχείων της ΑΠΚ, χωρίς να επιδιώκει να τα παγώσει σε κάποια καθαρή ή αυθεντική μορφή.  

 • Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά διατηρείται ζωντανή και συναφής όταν ασκείται και μοιράζεται.  

 • Η ΑΠΚ αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς – δεν είναι ένα αντικείμενο σε ένα μουσείο για να θαυμάσετε.  

 • Κάθε γενιά θα την επηρεάσει, τόσο με μικρές προσαρμογές όσο και με σημαντικές αλλαγές.

 • Είναι δημιουργική εργασία, αλλά έχει τα θεμέλια της στη γνώση που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Η διαφύλαξή της η οποία βασίζεται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ατόμων με ειδικές γνώσεις για τις παραδόσεις, τις δεξιότητες και τα έθιμα εντός των κοινοτήτων

 • Αυτό μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο. Πολλοί πιστεύουν στο να κάνουν πράγματα όπως έχουν γίνει πάντα, ενώ άλλοι πιστεύουν στην περισσότερη ελευθερία στη συνεργασία με την ΑΠΚ

 • Ως εκ τούτου, τόσο ο σεβασμός όσο και η διαφάνεια μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της συνεργασίας με την ΑΠΚ, για το παρελθόν και για την ποικιλόμορφη και ζωντανή κουλτούρα του παρόντος.

Από πού ξεκινάμε?Επιλέξτε για ανάγνωση  

Η συνεργασία με την ΑΠΚ δίνει την ευκαιρία να επαληθεύουμε τα επαγγέλματα, τη μερική απασχόληση καθώς και την πλήρη απασχόληση

Εάν εργάζεστε ήδη με την ΑΠΚ, αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι σχετικές με εσάς: 

 • Πώς μπορείτε να αναπτύξετε περαιτέρω τις ιδέες σας;
 • Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε και να ενθαρρύνετε τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων; 
 • Πώς μπορείτε να προσεγγίζετε τους ανθρώπους καλύτερα, να λέτε την ιστορία της ΑΠΚ σας; 
 • Πώς μπορείτε να βελτιώσετε την υπηρεσία και το προϊόν σας;

 

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΑΠΚ: 

 • Συντάξτε μια λίστα με παραδόσεις, γνώσεις και έθιμα στην κοινότητά σας.
 • Αναγνωρίστε τους φορείς της παράδοσης και τους πρεσβύτερους στην περιοχή σας.
 • Σκεφτείτε πώς η ΑΠΚ μπορεί να υποστηρίξει την επιχειρηματική σας ιδέα. 
 • Σκεφτείτε πώς αν γίνετε καλοί σε αυτό θα μπορούσε να σας δώσει την ευκαιρία μιας μερικής ή πλήρους απασχόλησης εργασίας.
 • Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να σας δώσει μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα χόμπι.
 • Είναι δυνατή η εργασία σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, σε πολλούς κλάδους.
 • Είναι η τεκμηρίωση της ΑΠΚ στην κοινότητά σας μια ενδιαφέρουσα επιλογή; 
 • Τι γίνεται με τον εορτασμό της ΑΠΚ με φεστιβάλ και αναμνηστικά;
A picture containing food, fruit, wooden, freshDescription automatically generated

 

ΑΠΚ και ΤουρισμόςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

" Ο τουρισμός αποτελεί γνήσιο μοχλό αλληλεγγύης και ανάπτυξης. Ας αξιοποιήσουμε όλοι πλήρως τη δύναμή της για να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους και τις κοινότητες, τηρώντας τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο ο τουρισμός μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες και βιώσιμη ανάπτυξη για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο."

Zurab Pololikashvili,
UNWTO Secretary-General,
August 2020

 

Ο τουρισμός είναι μια σημαντική επιλογή για πολλούς που εργάζονται με την ΑΠΚ. Στον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό ο πολιτισμός αναγνωρίζει το εξής:

“Οι τουριστικές πολιτικές και δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται με σεβασμό στην καλλιτεχνική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά, την οποία θα πρέπει να προστατεύουν και να μεταβιβάζονται στις μελλοντικές γενιές...”

"Ο τουρισμός θα πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την άνθηση των παραδοσιακών αγαθών, της χειροτεχνίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αντί να προκαλεί παρακμή και να οδηγεί σε ομοιογένεια”

 (Article 4, paragraph 2, 4. UNWTO, 2017) 

Αξιολογώντας ιδέες

Τρόποι για να είστε πιο δημιουργικοί στη δουλειά σας με την ΑΠΚΕπιλέξτε για ανάγνωση  

 • Βρείτε χρόνο για δημιουργικότητα και στοχεύστε στην παραγωγή.A person standing in the snowDescription automatically generated with medium confidence
 • Ακόμα κι αν δεν αισθάνεστε εμπνευσμένοι, πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε. 
 • Παίξτε με πρωτότυπα.
 • Συνεχίστε να μαθαίνετε.
 • Να είσαι ανοιχτοί και παιχνιδιάρηδες.
 • Ξεπεράστε το φόβο σας, η αποτυχία είναι μέρος της δημιουργικής εργασίας.
 • Βρείτε τι λειτουργεί για εσάς. ακούστε μουσική, κάντε μια βόλτα, κοιμηθείτε αρκετά κλπ.
 • Τα ποικίλα σχόλια είναι πολύ χρήσιμα, πάρτε την προοπτική άλλων.
 • Εξετάστε εναλλακτικά σενάρια.   
 • Κάντε ένα νοητικό διάλειμμα για να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εστιάσει εκ νέου.
 
“Η δημιουργικότητα είναι η εφεύρεση, ο πειραματισμός, η ανάπτυξη, η ανάληψη κινδύνων, η παραβίαση κανόνων, η πραγματοποίηση λαθών και η διασκέδαση." -- Mary Lou Cook​