#

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και μεταδόθηκαν στους απογόνους μας, όπως προφορικές παραδόσεις, παραστατικές τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετές, εορταστικές εκδηλώσεις, γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν ή τις γνώσεις και δεξιότητες για την παραγωγή παραδοσιακών τεχνών.