#

ORDLISTA

IMMATERIELLA KULTURARV

Traditioner eller levande uttryck ärvda från våra förfäder och som ska vidarebefordras till våra ättlingar, såsom muntliga traditioner, scenkonst, sociala metoder, ritualer, festevenemang, kunskap och metoder om naturen och universum eller kunskapen och färdigheterna för att producera traditionellt hantverk.