#

KARTLÄGGNING

01

KARTLÄGGNING

IO2 KARTLÄGGNING OCH BENCHMARKING: LÄNKNING AV ICH-YRKEN MED EQF OCH ESCO

NICHE ger ett konkret svar på behovet av att definiera en exakt kompetensuppsättning för personer som är involverade i immateriellt kulturarv. Bristen på skräddarsydd utbildning inom detta område understryks av EU-kommissionens rapport från juni 2019 ”Främjande av samarbete i EU om kompetens, utbildning och kunskapsöverföring inom yrken med kulturarv”: Studien avslöjar det brådskande behovet av att överväga hur man bäst kan förbättra, främja och skydda traditionella, tekniska och professionella färdigheter hos yrkesverksamma inom EU: s kulturarv.

NICHE kommer att utveckla innovativa utbildningsresurser, kurser och operativa verktyg för att motverka bristen på utbildning för yrkesverksamma som är involverade i ICH. I synnerhet kommer IO2-partners att göra det:

#

KARTLÄGG OCH IDENTIFIERA ARBETSDYNAMIK INOM ICH-SEKTORN

#

IDENTIFIERA OCH KLASSIFICERA YRKESPROFILER INOM ICH-SEKTORN

#

BENCHMARK DEM MOT ESCO: IDENTIFIERA VAR DE KOMPETENSERNA FINNS I ESCO-KLASSIFICERINGEN

#

IDENTIFIERA RELEVANTA EQF-NIVÅER: POSITIONERA ICH-PROFILER LÄNGS EQF: S SKALA, SOM BESKRIVER EN EQF FRÅN 3 TILL 5

02

INSLAG AV INNOVATION

IO2 är mycket innovativt eftersom det innefattar benchmarking mot yrkeskompetenser och kvalificeringsramar för kompetenser och färdigheter i en redan befintlig arbetskategori som ännu inte är väl definierad när det gäller roller och färdigheter. NICHE riktar sig till "Professionella" i ledande positioner, tillfälliga eller mer permanenta. NICHE formulerar olika stadgar för arbetare inom ICH. IO2 kommer att identifiera det nuvarande läget med effektiva, mätbara och strategiska forskningssystem och metoder (befintliga jobb, profiler, utbildningsprogram etc.)

03

FÖRVÄNTAD KONSEKVENS

Den omedelbara effekten av IO2 ligger i dess centrala roll att implementera IO3 och utveckla innovativ, praktisk och relevant utbildning för målgrupperna. IO2 är avgörande för att ge viktig information om innehåll, struktur, leveransmedel etc. baserat på målgruppernas specifika behov. Förutom denna "interna inverkan" har IO2 inverkan på det övergripande "Immateriella kulturarvsekosystemet" bestående av viktiga intressenter (icke-statliga organisationer, föreningar, marknadsföringsbyråer, offentlig sektor, yrkesutbildnings- och AE-leverantörer osv.) IO2 kommer att leverera bättre information till dessa intressenter om den faktiska situationen.

04

POTENTIAL ATT ÖVERFÖRA

IO2 har en betydande potential för överförbarhet för de produkter, metoder och verktyg som kommer att utvecklas av partner. Verktygen och metoden som används för att producera IO2 kan användas under och efter projektet av intressenter (identifierade ovan) och av partners som ett övervakningsverktyg . Inte bara IO2, utan också verktygen och resurserna bakom det kommer att överföras via NICHE OER-plattformen.