#

ΝΕΑ

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (KICK-OFF)

2020-11-19

#

Η κοινοπραξία συμμετείχε στη συνάντηση έναρξης του NICHE - Ενισχύοντας την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά για την Επιχειρηματικότητα, ένα νέο έργο Erasmus Plus στο πλαίσιο της συνεργασίας KA2 για καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγικές συνεργασίες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το NICHE στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) αναπτύσσοντας καινοτόμο εκπαίδευση για την ωφελούμενη ομάδα επαγγελματιών (και μελλοντικών) που δραστηριοποιούνται στην ΑΠΚ για την προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και τη διατήρηση της ανάπτυξής του.

Η ΑΠΚ είναι πιο σημαντική για την οικονομία της ΕΕ από ολόκληρο τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας: πάνω από 300.000 άτομα εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ. Σχεδόν 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται έμμεσα με την κληρονομιά (τουρισμός, διερμηνεία, ασφάλεια). Για κάθε άμεση εργασία, ο τομέας της κληρονομιάς παράγει 26,7 έμμεσες θέσεις εργασίας. Αυτό συγκρίνεται με 6,3 έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν για κάθε άμεση εργασία στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν μια σειρά καλά καθορισμένων δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή απτών και λειτουργικών αποτελεσμάτων και θα αναπτύξουν:
1) Επαγγελματικό προφίλ συμβατό με EQF του επαγγελματία της ΑΠΚ
2) Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης βασισμένα σε καινοτόμα θέματα για τον τομέα της ΑΠΚ, όπως διαχείριση, χρηματοδότηση, πολύ-λειτουργική εργασία, Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
3) Έναν πανευρωπαϊκό Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Πόρο, ο οποίος θα γίνει επίκεντρο των επαγγελματιών της ΑΠΚ για να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις δεξιότητές και τις ικανότητές τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα μιας ταχέως εξελισσόμενης και αναπτυσσόμενης αγοράς.

Η συνάντηση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιορισμών του COVID-19. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιαστούν αφιερώνοντας το πρώτο μέρος της συνάντησης στην παρουσίαση των οργανισμών που θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη του NICHE. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι ανέλυσαν τις λεπτομέρειες του σχεδίου έργου και καθόρισαν επακριβώς ρόλους και αρμοδιότητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. Αφού εξέτασαν όλους τους στόχους και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν, οι εταίροι καθόρισαν την οπτική ταυτότητα του έργου επιλέγοντας, το λογότυπο και τη διεύθυνση του ιστότοπου που θα είναι διαθέσιμος διαδικτυακά πολύ σύντομα. Ορίστηκε μια λίστα ενεργειών στο τέλος της συνάντησης, έτσι ώστε όλοι οι εταίροι να συμβαδίζουν όσον αφορά τις δραστηριότητες, τις αρμοδιότητες και τις προθεσμίες.
Το NICHE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι διάρκειας 24 μηνών, μεταξύ 2020/22. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία εννέα οργανισμών από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ισλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία).