#

ΝΕΑ

Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας (website) του NICHE

2021-01-19

#

Η Εταίροι του έργου NICHE με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι το επίσημο website του έργου NICHE είναι διαθέσιμο και ανοικτό στο κοινό στον σύνδεσμο www.nicheproject.eu. Θα φιλοξενεί όλες της πληροφορίες του έργου, την υλοποίησή του, τους στόχους του καθώς και μία ενότητα όπου θα παρουσιάζονται οι συνεργαζόμενοι φορείς. Εδώ θα βρείτε επίσης την πλατφόρμα με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER) όπου όλα τα αποτελέσματα περιεχόμενα, εκπαιδεύσεις και το σχέδιο στρατηγικής (blueprint), θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο κοινό.

Το NICHE είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπλέκει εννέα (9) εταίρους από 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες: Ισλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία.

Οι στόχοι του έργου NICHE (Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship) είναι να ενισχύσουν την προώθηση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας στο χώρο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) (Intangible Cultural Heritage) δημιουργώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν τους απασχολούμενους (αλλά και τους υποψήφιους) στον κλάδο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να επαυξήσουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά του και την βιωσιμότητα της ανάπτυξής του. Με αυτό το σκοπό θα αναπτυχθούν επαγγελματικά προφίλ για τους ΑΠΚ διαχειριστές (ICH operators) με σκοπό να αξιοποιήσει την ΑΠΚ για να διευρύνει και να δημιουργήσει οικονομικές δραστηριότητες μέσω της αυξημένης επιχειρηματικότητας.

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω ενημερώσεις!