#

ΝΕΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα NICHE:

2022-11-02

#Στόχος του NICHE (Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship) είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ΑΠΚ με την ανάπτυξη καινοτόμου κατάρτισης για την ενεργή ομάδα επαγγελματιών (και εκκολαπτόμενων) που δραστηριοποιούνται στην ΑΠΚ για την προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και τη διατήρηση της ανάπτυξής του. Με το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία έχει αναπτύξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα NICHE που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό που συνοδεύεται από πηγές και πόρους. Το εκπαιδευτικό υλικό, το περιεχόμενο και τα φυλλάδια είναι φιλικά προς τον χρήστη, επικεντρωμένα στον εκπαιδευόμενο και σύντομα, ακολουθώντας την πρόσφατη τάση της μικρο-κατάρτισης. Όλο το υλικό είναι τώρα διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες (EL, ES, IS, IT, SE), δωρεάν, διαθέσιμο για όλους.

Δείτε σχετικά τα μαθήματα, τις μελέτες περιπτώσεων και άλλους πόρους στο: https://www.nicheproject.eu/trainings.php 

·       Ανάπτυξη οράματος

·       Επικοινωνία και μεταφορά γνώσης

·       Βασικές αρχές διασφάλισης της ΑΠΚ

·       Υλοποίηση - Εφαρμογή

·       Εργασία με την ΑΠΚ - Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ιδεών σας

·       Ψηφιακός γραμματισμός και προστασία δεδομένων για τους επαγγελματίες της ΑΠΚ

·       Το πλαίσιο EntreComp για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά

·       Οικονομική εκπαίδευση και εγγραμματισμός στην διαχείριση (μάνατζμεντ) για τους φορείς της ΑΠΚ

·       Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών: επικοινωνία και συνεργασία

·       Ανταλλαγή γνώσεων και μάθηση από ομοτίμους

Το NICHE, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 9 εταίρων από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Ισλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία.