#

NYHETER

Nu finns rapporten "Mappning och benchmarking" i NICHE-projektets del IO2 tillgänglig online!

2021-12-09

#

"Mapping and Benchmarking: linking ICH Professions with EQF and ESCO", där kompetensen hos ICH-proffs kartläggs, är nu tillgänglig på engelska.

Dokumentet beskriver i detalj resultaten av de omfattande litteraturstudier om immateriellt kulturarv som utförts av projektdeltagarna i Grekland (HOU), Island (HAC och Nýheimar Knowledge Center), Irland (Irish Rural Link), Italien (Pescara och IDP), Spanien (IWS) och Sverige (HUFB). EU-området täcktes av den belgiska partnern (IHF).

Slutrapporten, och sammanfattningen av rapporten, på alla partnerspråk, finns tillgängliga för nedladdning på NICHEs webbplats.

Under ledning av Hellenic Open University, Leader of Intellectual Output 2, kartlade och identifierades sysselsättningsdynamiken inom området immateriellt kulturarv. Parterna hade särskilt möjlighet att:

1. Kartlägga och identifiera sysselsättningsdynamiken i ICH-sektorn:
a) Identifiera procedurer för ICH-aktiviteter och initiativ
b) Utvidga kunskapskrav och kompetensuppsättningar för ICH-operatörer/proffs inom design, kommunikation, projektledning, insamling, logistik och infrastrukturhantering, budget, etc.
c) Vilken typ av yrken, jobb och yrkesprofiler som för närvarande är involverade i ICH

EU-kommissionen har föreslagit ett antal initiativ, men det finns inget gemensamt ramverk för ICH-operatörers yrkesskunskap, särskilt när det gäller ESCO-systemet. Bland andra resultat identifierade IO2 de vanligaste kompetenserna som ingår i utformningen och utvecklingen av ICH. 

NICHE är ett 24-månaders Erasmus+-projekt som för närvarande drivs av ett konsortium av nio partners från sju europeiska länder (Island, Irland, Italien, Spanien, Grekland, Sverige och Belgien). Målet med NICHE (Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship) är att stärka entreprenörskap inom ICH-sektorn genom att utveckla innovativ utbildning för yrkesverksamma, och framtida yrkesverksamma, som arbetar i ICH och att främja affärsinitiativ inom sektorn, förbättra dess konkurrenskraft och att behålla dess tillväxt.

Rapporten och sammanfattningen är helt gratis och tillgänglig från denna länk: 
https://www.nicheproject.eu/mapping.php