#

ΕΤΑΙΡΟΙ

HOU and DAISSy Research Group

#

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό ελληνικό κρατικό Πανεπιστήμιο που προσφέρει δια βίου τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση. Το ΕΑΠ παρέχει τίτλους σπουδών στα επίπεδα 6,7 και 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Μικρο-πιστοποιητικά. Σήμερα, αριθμεί περισσότερους από 40.000 ενήλικες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες είναι διασκορπισμένοι/ες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Καθώς η πλειοψηφία τους (περίπου 80%) είναι εργαζόμενοι/ες επαγγελματίες που αναζητούν περαιτέρω εκπαίδευση για να βελτιώσουν ή να αλλάξουν την καριέρα τους, το ΕΑΠ έχει δημιουργήσει μια μόνιμη σύνδεση με την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα, τις αρχές και τους κοινωνικούς φορείς. Το ΕΑΠ είναι μέλος των δικτύων EADTU, EUA, EURASHE, ICDE και της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ ιδρύθηκε το 2001 από ερευνητές με υψηλά προσόντα και κίνητρα, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών μέσω της ανάπτυξης βελτιωτικών τεχνολογικών λύσεων και της διαρκούς επιδίωξης της καινοτομίας. Το όραμα των ερευνητών της ομάδας DAISSy είναι να συμβάλει στην υλοποίηση μιας προηγμένης ανθρώπινης κοινωνίας εφευρίσκοντας τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις ανθρώπινες ανάγκες και προσαρμόζονται σε αυτές, όχι το αντίστροφο! H ομάδα DAISSy υλοποιεί κοινωνικο-κεντρική εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα και έχει συσσωρεύσει μακροχρόνια τεχνογνωσία σε Κοινωνικά Συστήματα Λογισμικού, Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, Διαδικτυακές Πλατφόρμες Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Παίγνια, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Εκπαίδευση STE(A)M, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, Συστήματα Κινητού Υπολογισμού και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Ενδιάμεσο Λογισμικό και Υπηρεσίες, Εξόρυξη και Αναπαράσταση Γνώσης, Οντολογίες, Έξυπνα Περιβάλλοντα, Έξυπνες Πόλεις, Διασφάλιση Ποιότητας, Πρότυπα, Εμπειρία Χρήστη, Εκπαίδευση από Απόσταση και Δια Βίου Μάθηση, Κοινωνική Έρευνα, Πλαίσια Ικανοτήτων και Προσόντων, Επαγγελματικά Προφίλ, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Επαγγελματική Ανάπτυξη, Πιστοποίηση Ικανοτήτων, Μονοπάτια Μάθησης κλπ.

Από την ίδρυσή της, η ομάδα DAISSy έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα (έχει συντονίσει περισσότερα από 10), με αντικείμενα την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικότερα ψηφιακών ικανοτήτων, την πολύ-πολιτισμική και συμπεριληπτική εκπαίδευση, την εκπαίδευση STE(A)M, την ισότητα των φύλων, την περιρρέουσα νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των αντικειμένων, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, και την επιχειρηματικότητα. Σήμερα η ομάδα έχει ετήσια προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 1 ΜΕυρώ και απασχολεί περισσότερα από 35 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές πανεπιστημίου, κάτοχοι διδακτορικού και ΜΔΕ, ερευνητές/τριες στην επιστήμη των υπολογιστών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κοινωνικές επιστήμες, εκπαιδευτές/τριες, έμπειροι μηχανικοί ΤΠΕ, προγραμματιστές και διοικητικό προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την DAISSy μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα (http://daissy.eap.gr) και στο LinkedIn (daissyresearchgroup).

Μπορείτε να ακολουθήσετε την DAISSy στο FaceBook (@DAISSyResearchGroup), το Twitter (@daissy_research), το Instagram (@daissy_researchgroup) και το YouTube (DAISSy Research Group).
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθ. Αχιλλέας Καμέας, info@daissy.eap.gr

Μετάβαση στον ιστότοπο