#

ΝΕΑ

Το παραδοτέο «Χαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση» είναι πλέον διαθέσιμο online!

2021-12-10

#

Το παραδοτέο «Χαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση: συνδέοντας τους επαγγελματίες της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF)  και ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO)», του Πνευματικού προϊόντος 2 (ΙΟ2), που χαρτογραφεί τις ικανότητες των επαγγελματιών επαγγελματίες της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τους δείκτες αναφοράς / συνδέσμους με το EQF και τις Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και Επαγγέλματα (ESCO), του έργου Erasmus+ NICHE, είναι τώρα πλήρως διαθέσιμο στα Αγγλικά. 

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας γραφείου, στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία πραγματοποιήθηκε από όλους τους εταίρους σε εθνικό επίπεδο, στην Ελλάδα (HOU), την Ισλανδία (HAC και Nýheimar Knowledge Center), την Ιρλανδία (Irish Rural Link), την Ιταλία (Δήμος Πεσκάρας και IDP), Ισπανία (IWS) και Σουηδία (Halsingland Education Association). Το αντικείμενο αυτό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καλυφθεί από τον Βέλγο εταίρο (IHF).  

Στον ιστότοπο του έργου NICHE είναι διαθέσιμες για λήψη, στον Τομέα Χαρτογράφηση η εκτενής έκδοση (Συνολική Έκδοση) στην Αγγλική και η σύντομη έκδοση (Περίληψη) της Έκθεσης στην Ελληνική.

Υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, υπεύθυνος εταίρος του Πνευματικού Προϊόντος 2, οι εταίροι χαρτογράφησαν και εντόπισαν τη δυναμική της απασχόλησης στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να:

1. Χαρτογραφήσουν και προσδιορίσουν τη δυναμική της απασχόλησης στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και πιο συγκεκριμένα, να:
α) προσδιορίσουν τα τυπικά βήματα και τις διαδικασίες για δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
β) βγάλουν συμπεράσματα από αυτές τις διαδικασίες και πρωτοβουλίες, για τα επαγγελματικά προφίλ και τα σύνολα των δεξιοτήτων που απαιτούνται, δηλαδή απαιτήσεις γνώσεων και σύνολα δεξιοτήτων για χειριστές/επαγγελματίες άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σχεδιασμός, επικοινωνία, διαχείριση έργων, συγκέντρωση κεφαλαίων, διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής, του προϋπολογισμού κ.λπ. 
γ) καταγράψουν τι είδους επαγγέλματα, θέσεις εργασίας και επαγγελματικά προφίλ εμπλέκονται επί του παρόντος στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

2. Προσδιορίσουν και ταξινομήσουν τα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα:
α) Ανάπτυξη επαγγελματικών κατηγοριών εξάγοντας συμπεράσματα από τα παραπάνω,
β) Προσδιορισμό των επαγγελματικών απαιτήσεων, των συνόλων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων

3. Αξιολογήσουν συγκριτικά τα επαγγελματικά προφίλ έναντι του ESCO: να προσδιορίσουν πού βρίσκονται αυτές οι ικανότητες στην ταξινόμηση ESCO

4. Προσδιορίσουν τα σχετικά επίπεδα EQF: να τοποθετήσουν τα προφίλ της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος της κλίμακας του EQF, στοχεύοντας στο επιπεδο του EQF από το 3 έως το 5.

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει προτείνει διάφορες πρωτοβουλίες, αλλά δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο για τις επαγγελματικές δεξιότητες των χειριστών της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως όσον αφορά το σύστημα ESCO. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων αποτελεσμάτων, το παραδοτέο IO2 επισημαίνει τις πιο συχνές ικανότητες που ορίζονται στις Εκθέσεις των χωρών της κοινοπραξίας και θα τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διδακτικών ενοτήτων που θα ακολουθήσουν (IO3 - Ανάπτυξη και παροχή κατάρτισης). 

Το NICHE είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή από μια κοινοπραξία 9 εταίρων από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σουηδία, Βέλγιο). Ο στόχος του NICHE (Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship) είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσοντας μια καινοτόμα εκπαίδευση για την ομάδα επαγγελματιών (και μελλοντικών) που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, και δραστηριοποιούνται για την προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και τη διατήρηση της ανάπτυξης του.

Η Έκθεση (Συνολική Έκδοση και Περίληψη) είναι εντελώς δωρεάν και προσβάσιμη από τον σύνδεσμο:
https://www.nicheproject.eu/mapping_gr.php?lang=GR