#

NYHETER

FÖLJ UPP DE SENASTE UPPDATERINGARNA

2021-12-09

#

Nu finns rapporten "Mappning och benchmarking" i NICHE-projektets del IO2 tillgänglig online!

2021-01-19

#

Öppning av NICHE-webbplatsen

2020-11-19

#

STÖD AV IMMATERIELL KULTURARV FÖR ENTREPRENÖRSKAP: KONSORTIUMET GICK MED I ONLINE KICK-OFF-MÖTET