#

RIKTLINJER

#

RIKTLINJER

”NICHE-policyrekommendationerna” representerar dokumentet som samlar alla metoder och lärdomar som samlats in vid implementeringen. Detta är ett policydokument som sammanfattar kunskapen om trender, möjligheter och utmaningar för att vårda immateriellt kulturarv ur ett operativt perspektiv.

"NICHE Policy Recommendations" är NICHEs policypapper och är tänkt som input till processen för evidensbaserad policyutformning inom området Immateriellt kulturarv. IO4 utgör därför riktlinjer för att medvetandegöra beslutsfattare och intressenter i det civila samhället om trender, dynamik och mekanismer för ICH som översätter projektets erfarenhet och resultat som insatser för att utveckla ICH som en sektor.

Policy Recomendations