#

NICHE


IMMATERIELLT
KULTURARV


Immateriellt kulturarv (ICH) är en övning, representation, uttryck, kunskap /förmåga som UNESCO anser vara en del av en plats kulturarv...

NICHE


Intangible Cultural
Heritage


...Den omfattar icke-fysikalisk immateriell egendom, såsom folklore, seder, tro, traditioner, kunskap och språk. EU: s officiella dokument bekräftar att immateriellt kulturarv är avgörande för den socioekonomiska utvecklingen

01

Intellectual outputs

TILLGÄNGLIGA VERKTYG

02

OM NICHE

NICHE PROJEKT

#

PROJEKT

EU: s officiella dokument bekräftar att immateriellt kulturarv är avgörande för den socioekonomiska utvecklingen:

  • EU: s råd "Slutsatser om kulturarv som en strategisk resurs för ett hållbart EU"
  • EU-kommissionen "Mot en integrerad strategi för kulturarv inom EU"
  • EU-kommissionen "Få kulturarv att fungera för EU"

ICH är viktigare för EU: s ekonomi än hela bilsektorn: över 300 000 personer arbetar inom EU: s kulturarvsektor. Nästan åtta miljoner jobb i EU är indirekt kopplade till kulturarv (turism, tolkning, säkerhet). För varje direkt jobb producerar kulturarvssektorn 26,7 indirekta jobb. Detta jämförs med 6,3 indirekta jobb skapade av varje direkt jobb i bilindustrin.

03

NYHETER

KOLLA IN DE SENASTE NYHETERNA

2022-10-08

#

The NICHE training curricula: Competences and skills for professionals in the ICH sector

2022-11-02

#

Greek Dissemination Event in Patras

2022-05-24

#

NICHE: Second multiplier event successfully held in Malaga, Spain

2022-05-17

#

NICHE’s first Multiplier Event in Málaga, Spain: this is how it went

2021-12-09

#

Nu finns rapporten "Mappning och benchmarking" i NICHE-projektets del IO2 tillgänglig online!

2021-12-09

#

The deliverable “Mapping and Benchmarking” of IO2 is now available online!

2021-06-14

#

Press Release of the Greek multiplier event – Presentation of NICHE project

2021-01-19

#

Öppning av NICHE-webbplatsen

2020-11-19

#

STÖD AV IMMATERIELL KULTURARV FÖR ENTREPRENÖRSKAP: KONSORTIUMET GICK MED I ONLINE KICK-OFF-MÖTET

04

Partners

VÅRA PARTNERS