#

NYHETER

STÖD AV IMMATERIELL KULTURARV FÖR ENTREPRENÖRSKAP: KONSORTIUMET GICK MED I ONLINE KICK-OFF-MÖTET

2020-11-19

#

Konsortiet deltog i Kick-off-mötet i NICHE - Nurturing Immateriellt kulturarv för entreprenörskap, ett nytt Erasmus Plus-projekt under KA2-samarbetet för innovation och utbyte av god praxis - Strategiska partnerskap för yrkesutbildning.

NICHE syftar till att förbättra entreprenörskap inom sektorn för immateriellt kulturarv (ICH) genom att utveckla innovativ utbildning för den missgynnade gruppen av yrkesverksamma (och potentiella) som arbetar i ICH för att främja entreprenörsinitiativ inom sektorn, förbättra dess konkurrenskraft och upprätthålla dess tillväxt.

ICH är viktigare för EU: s ekonomi än hela bilsektorn: över 300 000 personer arbetar inom EU: s kulturarvsektor. Nästan åtta miljoner jobb i EU är indirekt kopplade till arv (turism, tolkning, säkerhet). För varje direkt jobb producerar arvssektorn 26,7 indirekta jobb. Detta jämförs med 6,3 indirekta jobb skapade för varje direkt jobb i bilindustrin.

I detta sammanhang kommer Partners att utföra en serie väldefinierade aktiviteter som kommer att leda till produktion av konkreta och operativa resultat och utveckla:
1) EQF-kompatibel professionell profil för yrkesverksamma inom ICH
2) Utbildningskurser baserade på innovativa ämnen för ICH-sektorn, såsom förvaltning, insamling, multifunktionellt arbete, digitalt kulturarv
3) En öppen utbildningsresurs inom EU som blir kontaktpunkten för ICH-yrkesverksamma för att bredda och fördjupa deras färdigheter och kompetenser för att vara mer konkurrenskraftiga och svara på efterfrågan på en snabbt utvecklad och växande marknad

Mötet, som ursprungligen planerades i Bryssel, hölls online på grund av COVID-19-begränsningarna. Partnerna fick möjlighet att presentera sig genom att ägna den första delen av mötet till presentation av de organisationer som kommer att samarbeta i utvecklingen av NICHE. Under mötet analyserade partnerna detaljerna i projektplanen och preciserade roller och ansvarsområden för genomförandet av projektaktiviteterna. Efter att ha granskat alla mål och resultat som ska produceras fastställde partnerna projektets visuella identitet genom att välja, logotyp och webbplatsdomän som snart kommer att vara online. En åtgärdslista definierades i slutet av mötet så att alla partner är överens när det gäller aktiviteter, ansvar och sluttider.

NICHE samfinansieras av Erasmus Plus-programmet från Europeiska kommissionen med en löptid på 24 månader mellan 2020/22. Projektet kommer att genomföras av ett partnerskap mellan nio organisationer från sju europeiska länder (Island, Belgien, Grekland, Irland, Italien, Spanien och Sverige).