#

NYHETER

Öppning av NICHE-webbplatsen

2021-01-19

#

Konsortiet är stolt över att meddela att den officiella webbplatsen för NICHE-projektet nu är tillgänglig och öppen för allmänheten via länken www.nicheproject.eu. Den kommer att innehålla all information om projektet, dess genomförande, dess mål och dess sammanhang, samt ett specifikt avsnitt som beskriver de inblandade parterna. Här hittar du också REL-plattformen där alla resultat, innehåll, utbildning och riktlinjer kommer att göras fritt tillgängliga för allmänheten.

NICHE, ett projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen, involverar ett konsortium med nio partners från 7 europeiska länder: Island, Belgien, Grekland, Irland, Italien, Spanien och Sverige.

Målet med NICHE (Stöttande av Immateriellt kulturarv för entreprenörskap) är att stärka entreprenörskap inom ICH-sektorn (ICH – immateriellt kulturarv) genom att utveckla innovativ utbildning för yrkesverksamma, och framtida yrkesverksamma inom ICH-sektorn. För detta ändamål kommer det att utvecklas professionella profiler för ICH-operatörer för att sektorn ska kunna expandera och för att skapa ekonomiska aktiviteter genom ökat entreprenörskap.

Håll ögonen öppna för fler nyheter!