#

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ NICHE ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Η συμμετοχή των συνεργαζόμενων εταίρων είναι καθοριστική για την αύξηση του αντίκτυπου και της αξίας του έργου NICHE. Στους συνεργαζόμενους εταίρους θα προσφερθεί, ως ανταμοιβή για τη δέσμευση και τη συμβολή τους, διαφάνεια μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ειδικά στη Διάχυση), έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου και αναφορά στην Πλατφόρμα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

#

Οι συνεργάτες μας