#

Partner

Halsingland Education Association (HEA)

#

Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB) är ett offentligt, regionalt, icke-kommersiellt samarbete mellan tre kommuner i länet Hälsingland (Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig). I HUFB samarbetar kommunerna kring utbildning på olika nivåer från ungdomsnivå, vuxenutbildning, yrkesutbildning efter gymnasium och högre utbildning. Kommunerna inom HUFB anordnar utbildning och yrkesutbildning för cirka 5000 studenter per år.

HUFB gör det möjligt för kommunerna att erbjuda ett brett spektrum av kurser som varje kommun i sig inte skulle kunna erbjuda av ekonomiska skäl. HUFB grundades 2015. Kommunerna har deltagit i ett flertal projekt finansierade av EU / ESF, alla relaterade till livslångt lärande och hur LLL kan organiseras på landsbygden. HUFB-samarbetet fokuserar också på FoU om exempelvis distansutbildning med IKT-teknik och lämpliga pedagogiska metoder.

HUFB är det nationella resurscentret för UNESCO / UNEVOC: FN-samarbetet mellan VET-leverantörer i världen, cirka 200 centra som sammanlänkar norr och söder för ömsesidig utveckling av yrkesutbildning.

HUFB är den enda offentliga utbildningsleverantören i Sverige som är ackrediterad av Europeactive, www.europeactive.eu, för att utbilda och certifiera PT (Personal Trainers och Group Fitness instruktörer).

Gå till webbplatsen