#

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UNESCO


Περιεχόμενα

Η πολιτική απορρήτου αναφέρεται σε μια επισκόπηση του τι θα συμβεί με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του οργανισμού. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας σου.
Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της UNESCO, ορισμένες πληροφορίες, όπως οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η συμπεριφορά πλοήγησης μέσω της ιστοσελίδας, το λογισμικό που χρησιμοποιείται και ο χρόνος που δαπανάται, μαζί με άλλες παρόμοιες πληροφορίες, θα αποθηκεύονται σε διακομιστές της UNESCO. Αυτά τα στοιχεία δεν θα σε ταυτοποιήσουν. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικά μόνο για ανάλυση της επισκεψιμότητας ιστότοπου.
Εάν παρέχετε μοναδικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και άλλες πληροφορίες σχετικά με έντυπα που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς και δεν θα δημοσιευθούν για γενική πρόσβαση ούτε θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτους. Η UNESCO, ωστόσο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών.


Βιβλιογραφία


© Copyrights 2020-2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.