#

Trainings

Μαθήματα


Ανάπτυξη Οράματος

Μετά από αυτό το Μάθημα θα έχετε
- μια καλύτερη κατανόηση του τι είναι ΑΠΚ και επιχειρηματικότητα
- Τεχνικές / εργαλεία για τον εντοπισμό ευκαιριών και την ανάπτυξη ιδεών
- Τεχνικές / εργαλεία για στοχοθεσία
- Μια καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων ΑΠΚ / επιχειρηματικότητας
- Γνώση του πώς να ξεπεραστούν τέτοιες προκλήσεις

Εμφάνιση


Βασικές αρχές της διασφάλισης της ΑΠΚ

- Να μοιράζεται δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο με άλλους μέσω κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών. Να ενεργεί ως διαμεσολαβητής, να γνωρίζει για τις πρακτικές αναφοράς και απόδοσης.
-Να χρησιμοποιεί εργαλεία ΤΠΕ για τη διάδοση της ΑΠΚ και τη μεταφορά γνώσεων.

Εμφάνιση


Επικοινωνια και μεταφορα γνωσης

- Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν διαδικτυακά, προκειμένου να μεταφέρουν τις γνώσεις, να διαδίδουν και να διατηρούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.
-Να είναι ενήμεροι για τους κανόνες συμπεριφοράς και την τεχνογνωσία κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την αλληλεπίδραση σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να προσαρμόζουν τις στρατηγικές επικοινωνίας σε συγκεκριμένο κοινό και να ευαισθητοποιούν σχετικά με την πολιτιστική και διαγενεακή πολυμορφία σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
- Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μία ή πολλές ψηφιακές ταυτότητες, να είναι σε θέση να προστατεύουν τη φήμη κάποιου, να διαχειρίζονται τα δεδομένα που παράγει κανείς μέσω πολλών ψηφιακών εργαλείων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών.

Εμφάνιση


Υλοποίηση

Καθορισμός μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων. Καθορίστε προτεραιότητες και διαμορφώστε σχέδια δράσης. Παρακολούθηση και προσαρμογή σε απρόβλεπτες αλλαγές.

Εμφάνιση


Εργασία με την ΑΠΚ - Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ιδεών σας

Θα κατανοήσετε περισσότερα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και τη βασική κατανόηση του ρόλου της UNESCO στη διαφύλαξή της.
Θα έχετε μια βασική κατανόηση των διαφορετικών τρόπων ενασχόλησης με την ΑΠΚ
Θα μάθετε τρόπους για να εργαστείτε περαιτέρω με τις ιδέες και τους τρόπους με τους οποίους θα τις αξιοποίησετε.

Εμφάνιση


Ψηφιακός Γραμματισμός και προστασία δεδομένων για επαγγελματίες της ΑΠΚ

• LOut1: Απαριθμήστε την καλύτερη μέθοδο για το σχεδιασμό της αναζήτησης δεδομένων.
• LOut2: Επιλέξτε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση.
• LOut3: Απαριθμήστε ορισμένα εργαλεία για την αξιολόγηση του ψηφιακού περιεχομένου.
• LOut4: Ονομάστε τέσσερα κριτήρια κατά την αξιολόγηση των πηγών διαδικτύου.
• LOut5: Προετοιμάστε τουλάχιστον πέντε ερωτήσεις για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας μιας πηγής πληροφοριών.
• LOut6: Εξετάστε τη χρήση εφαρμογών λογισμικού σχετικά με δεδομένα, πληροφορίες και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.
• LOut7: Εξερευνήστε αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης πληροφοριών και διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου.
• LOut8: Κατανοήστε τις πολιτικές απορρήτου και τον κανονισμό προστασίας δεδομένων
LOut9: Προσδιορίστε αρχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με την προσέγγιση της ΑΠΚ σε θέματα απορρήτου και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Εμφάνιση


Το πλαίσιο EntreComp για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Αξιοποίηση, εκμετάλλευση και αναβάθμιση νέων ιδεών και ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της ΑΠΚ

Εμφάνιση


Ανταλλαγή γνώσεων και μάθηση από ομοτίμους

• Εργαλεία για τη διενέργεια ελέγχου της περιοχής για τον εντοπισμό ιδεών και ευκαιριών ΑΠΚ.
• Μάθετε ποια είναι μερικά από τα οφέλη των δικτύων και της δικτύωσης
• Γνωρίστε τους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία ενός δικτύου.
• Τι είναι η μάθηση και η καθοδήγηση από ομοτίμους και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της ΑΠΚ.
• Κατανοήστε καλύτερα τι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η συμμετοχή στην κοινότητα.
• Κατανοήστε την αξία της συμμετοχής και της εμπλοκής στην κοινότητα.
• Κατανοήστε καλύτερα τη διαδικασία εμπλοκής και συμμετοχής στην κοινότητα.

Εμφάνιση


Οικονομική εκπαίδευση και εγγραμματισμός στην διαχείριση (μάνατζμεντ) για τους φορείς της ΑΠΚ

Καλύτερη επάρκεια και εξοικείωση με την ισχυρή, αξιόπιστη και έγκυρη βιβλιογραφία για τη διαχείριση

Εμφάνιση


Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών: επικοινωνία και συνεργασία

Καλύτερη γνώση των εργαλείων και συστημάτων ΤΠ για τον εντοπισμό, τη συμμετοχή και τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών σε ψηφιακά περιβάλλοντα

Εμφάνιση

Links of Interest

Μελέτη Περίπτωσης


Διεθνής Ημέρα Φλαμένκο: Το βίντεο αναδεικνύει την ποικιλομορφία της παγκόσμιας μορφής τέχνης της Ισπανίας

Για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Φλαμένκο, η Σχολή Χορού Fortea στη Μαδρίτη, κυκλοφόρησε ένα διαφημιστικό βίντεο με το σύνθημα "Το Φλαμένκο δεν κάνει διακρίσεις, μας διακρίνει". Με αυτό το διαφημιστικό βίντεο, αυτό η σχολή προώθησε τη φήμη της και το έργο που κάνει, και συνέβαλε στην αναγνώριση, μεταφορά γνώσης και προώθηση του Flamenco, ως ένα από τα στοιχεία ΑΠΚ της Ισπανίας.

Εμφάνιση


Caballos de Vino (Wine Horses) in La Cartuja, Spain

Το τελετουργικό ιππασίας αποτελείται από μια σειρά γεγονότων στα οποία το άλογο είναι ο πρωταγωνιστής. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ντύσιμο των αλόγων σε όμορφους μανδύες πλούσια κεντημένα σε μετάξι και χρυσό νήμα. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται διάφορες παρελάσεις, παρουσιάζοντας τα άλογα και τους μανδύες στους δρόμους, συνοδευόμενες από τέσσερις χειριστές αλόγων με τα πόδια, ακολουθούμενοι από ολόκληρη την πόλη. Στη συνέχεια διεξάγεται αγώνας δρόμου απέναντι από το ρολόι μέχρι το λόφο προς το κάστρο, με τα άλογα να τρέχουν με τέσσερις χειριστές μέχρι το φρούριο, όπου απονέμονται βραβεία για τον αγώνα και για τους κεντημένους μανδύες. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που σχετίζονται με τη φροντίδα, την αναπαραγωγή, την αξιοποίηση και το χειρισμό των αλόγων μεταδίδονται μέσα σε οικογένειες και ομάδες και οι τεχνικές κεντήματος μαθαίνονται σε εργαστήρια και οικογένειες κεντήματος.

Το House-Museum of Wine horses στο Jerez de la Frontera παρουσιάζει μέσα από διάφορες αίθουσες και οπτικοακουστικά μέσα, τις ρίζες και το παρόν μιας γιορτής που σήμερα είναι υποψήφια για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας μεταδίδεται και διαδίδεται.

Εμφάνιση


Icelandic Down

Μια οικογενειακή επιχείρηση στην ανατολική ακτή της Ισλανδίας. Η εταιρεία επεξεργάζεται προϊόντα από τοπικό πούπουλο πάπιας Eider. Η ιδέα πίσω από την εταιρεία προέκυψε όταν επισκέφτηκε τους τοπικούς αγρότες.
Η συνεργασία μεταξύ των αγροτών και της εταιρείας στέφθηκε με επιτυχία και οι δύο εταίροι τη θεωρούν θετική συνεργασία. Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας είναι επίσης θετική. Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας και θα παραμείνει στην περιοχή μεγαλύτερη οικονομική αξία, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες.
Το πούπουλο πάπιας Eider είναι το πιο ακριβό εξαγωγικό προϊόν της ισλανδικής γεωργίας. Η παραγωγή προϊόντων από κάτω αυξάνει τη δημιουργία αξίας, σε σύγκριση με την εξαγωγή τους ως πρώτη ύλη. Η καλή μεταχείριση και η βιωσιμότητα των ζώων έχουν υψηλή προτεραιότητα. Η παράδοση της διαδικασίας παραγωγής πούπουλου πάπιας Eider, πιστεύεται ότι ακολουθήθηκε από τους Ισλανδούς από την εγκατάστασή τους.

Εμφάνιση


The Museum of Icelandic Sorcery and Witchcraft / Galdrasýning á Ströndum

Το Μουσείο Ισλανδικής Μαγείας και Μαγείας (n.d.b) ανήκει σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ονομάζεται Strandagaldur. Από την αρχή, ο στόχος ήταν η διεξαγωγή και η συνεργασία σε έρευνα σχετικά με τα κυνήγια μαγισσών στην Ισλανδία, τη λαογραφία και την κληρονομιά του Strandir. Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τη διάδοση ιστοριών και γεγονότων σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Μουσείο φιλοξενεί συνεδρίες αφήγησης στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το προσωπικό είναι συχνά η αρχή της ισλανδικής μαγείας και μαγείας στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλες περιπτώσεις. Μελετητές και φοιτητές πανεπιστημίου στρέφονται σε αυτούς για βοήθεια στην εύρεση πηγών. Πολύ υλικό ανάγνωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα τους και στο μουσείο.
Η Strandagaldur έχει καλωσορίσει όλα αυτά τα χρόνια κάθε είδους συνεργασία στην Ισλανδία και στο εξωτερικό. Έχουν συνεργαστεί για παράδειγμα με συγγραφείς, κινηματογραφιστές και μουσικούς. Η συνεργασία με διάφορους σχεδιαστές και καλλιτέχνες έχει, μεταξύ άλλων, οδηγήσει σε νέα προϊόντα που αναφέρονται στην ισλανδική μαγεία και πωλούνται στο μουσειακό κατάστημα της Έκθεσης Μαγείας.

Εμφάνιση


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UNESCO

Η πολιτική απορρήτου αναφέρεται σε μια επισκόπηση του τι θα συμβεί με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του οργανισμού. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας σου.
Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της UNESCO, ορισμένες πληροφορίες, όπως οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η συμπεριφορά πλοήγησης μέσω της ιστοσελίδας, το λογισμικό που χρησιμοποιείται και ο χρόνος που δαπανάται, μαζί με άλλες παρόμοιες πληροφορίες, θα αποθηκεύονται σε διακομιστές της UNESCO. Αυτά τα στοιχεία δεν θα σε ταυτοποιήσουν. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικά μόνο για ανάλυση της επισκεψιμότητας ιστότοπου.
Εάν παρέχετε μοναδικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και άλλες πληροφορίες σχετικά με έντυπα που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς και δεν θα δημοσιευθούν για γενική πρόσβαση ούτε θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτους. Η UNESCO, ωστόσο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών.

Εμφάνιση


Junior Achievement Sweden

Στη Σουηδία υπάρχει ένας οργανισμός που συνεργάζεται με Σουηδούς φοιτητές για να τους δώσει εργαλεία για να ξεκινήσουν τις δικές τους εταιρείες στο μέλλον. Αυτός ο οργανισμός ονομάζεται JA Sweden και το πιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα ονομάζεται Εταιρικό Πρόγραμμα (UF-företagande) όπου οι μαθητές διδάσκονται για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν πολλά μέρη σε αυτό το έργο φυσικά, αλλά ένα από τα σημαντικά μέρη είναι να εργαστείτε με τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και να αξιολογήσετε το έργο σας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες προέρχονται από την ιστοσελίδα της JA Sweden:

“About JA Sweden
Junior Achievement Sweden είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των σουηδών φοιτητών και για τη διευκόλυνση των σχέσεων μεταξύ της βιομηχανίας και του σουηδικού σχολικού συστήματος.

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί
Το Junior Achievement Sweden παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα στην επιχειρηματικότητα για μαθητές δημοτικού έως γυμνασίου για να εξασφαλίσει την πρόοδο της εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας στο σουηδικό σχολικό σύστημα. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, να δώσουν στους φοιτητές πληροφορίες για τις επιχειρηματικές συνθήκες και τις κινητήριες δυνάμεις και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της επιχειρηματικότητας. Ο ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας του Junior Achievement Sweden είναι ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί. Το Junior Achievement Sweden είναι μέρος του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement παγκοσμίως. (https://www.jaworldwide.org/] το σχόλιό μου).

Τρία διδακτικά προγράμματα σπουδών
Η επιχειρηματικότητα στο δημοτικό και το γυμνάσιο έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη δραστηριότητα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα διδακτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ως δημιουργικό και δυναμικό και παρακινεί μαθητές και εκπαιδευτικούς να μάθουν και να διδάξουν. Το Junior Achievement Sweden προσφέρει τρία διδακτικά προγράμματα σπουδών, την κοινότητά μας, την επιχείρησή μου και τα οικονομικά για την επιτυχία, φτάνοντας περίπου τους 60.000 φοιτητές ετησίως.

450.000 φοιτητές
Junior Achievement Το πιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σουηδίας ονομάζεται Πρόγραμμα Της Εταιρείας (UF-företagande). Το Πρόγραμμα της Εταιρείας παρέχει στους μαθητές γυμνασίου την ευκαιρία να ξεκινήσουν και να διευθύνουν μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές βιώνουν από πρώτο χέρι έναν ολόκληρο κύκλο ζωής μιας επιχείρησης από την αναγνώριση μιας ανεκπλήρωτης ανάγκης της αγοράς, τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τη δημιουργία της εταιρείας τους, την άντληση κεφαλαίων για την παραγωγή / ανάπτυξη του προϊόντος, την εμπορία και τις πωλήσεις του προϊόντος και τέλος την εκκαθάριση των εργασιών και την καταβολή οποιωνδήποτε μερισμάτων. /.../
Μέσω εμπορικών εκθέσεων και διαγωνισμών, οι φοιτητές επικεντρώνονται στην καινοτομία των προϊόντων, την επιχειρηματικότητα και τις εμπορικές ικανότητες. Το σχολικό έτος 2019/20, πάνω από 33.700 μαθητές έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα της Εταιρείας και περισσότεροι από 450.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το 1980.
Το Junior Achievement Sweden εγκαινίασε ένα δίκτυο αποφοίτων το 2010 για να συνεχίσει να τονώνει την επιχειρηματικότητα μεταξύ των πρώην φοιτητών και να επιτρέπει στους νέους επιχειρηματίες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Σήμερα, το δίκτυο αποτελείται από αποφοίτους που συναντιούνται τακτικά όλο το χρόνο σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και συναντήσεις.

Δύο μελέτες
Ο Karl Wennberg, PhD, Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης, Κέντρο Επιχειρηματικότητας, έχει μελετήσει και δημοσιεύσει δύο μελέτες σχετικά με τους αποφοίτους του Προγράμματος Junior Achievement Sweden Company. Η μελέτη του 2011 ανέφερε ότι οι απόφοιτοι του Προγράμματος Junior Achievement Sweden Company ήταν περισσότερο σαν να ξεκινούν μια εταιρεία από ό, τι οι άνθρωποι χωρίς εμπειρία στο Εταιρικό Πρόγραμμα και ότι οι εταιρείες που ξεκίνησαν από αποφοίτους του Προγράμματος Της Εταιρείας είχαν υψηλότερα έσοδα, δημιουργία θέσεων εργασίας και μακροζωία της εταιρείας. Η μελέτη του 2013 ενίσχυσε ότι οι απόφοιτοι του Προγράμματος Junior Achievement Sweden Company ήταν πιο πιθανό να ξεκινήσουν μια εταιρεία. Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι απόφοιτοι του Προγράμματος Εταιρειών που επέλεξαν να αναζητήσουν απασχόληση είχαν υψηλότερο επίπεδο εγκατάστασης στην αγορά εργασίας από εκείνους τους φοιτητές χωρίς εμπειρία στο Εταιρικό Πρόγραμμα. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα έχει θετικό ρόλο στην επιχειρηματική σταδιοδρομία του ατόμου και στην ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού και ενισχύει ότι η αποστολή της Junior Achievement Sweden είναι σημαντική για τη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη της Σουηδίας»

Εμφάνιση