#

Ανάπτυξη Οράματος


|    Φόρμα ανατροφοδότησης    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
Στόχοι

ΣτόχοιΕπιλέξτε για ανάγνωση  

 • Αναπτύσσετε  ιδέες: Θα εισαχθεί η διαδικασία του ιδεασμού, με ορισμένα παραδείγματα μεθόδων που μπορούν να είναι χρήσιμες όταν πρόκειται για την ανάλυση ευκαιριών, την οργάνωση σκέψεων και την ανάπτυξη ιδεών
 • Ορίζετε στόχους: Ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουμε πού πηγαίνουμε και να κάνουμε ένα σχέδιο για το πώς θα φτάσουμε εκεί. Το υλικό της μελέτης παρέχει συμβουλές σχετικά με τον επιτυχή καθορισμό στόχων
 • Αντιμετωπίζετε τα εμπόδιαΘα παρουσιαστούν μέθοδοι για τον εντοπισμό εμποδίων και εργαλείων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν.
Εισαγωγή

Άυλη πολιτιστική κληρονομιάΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, αναδημιουργείται συνεχώς από τις κοινότητες και τις ομάδες και τους παρέχει μία αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

UNESCO

Επιχειρηματικότητα και άυλη πολιτιστική κληρονομιάΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Γιατί επιχειρηματικότητα

 • Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντική συμβολή στην οικονομία.
 • Η εφευρετικότητα και η καινοτομία είναι ένας απεριόριστος πόρος.
 • Νέες θέσεις εργασίας και δημιουργία αξίας.
 • Υποστηρίζει πολλούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
 
 

 

Γιατί άυλη πολιτιστική κληρονομιά;

• Σύμβαση για τη
διαφύλαξη της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς,
UNESCO. 
• Αυξάνει την κατανόηση και
το σεβασμό για το
περιβάλλον και τις
παραδόσεις. 
• Θετικές επιπτώσεις στην
ταυτότητα και τις σχέσεις, για παράδειγμα σύνδεση με την περιοχή και επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο. 
• Οικονομικά οφέλη. 
• "Οι παραδόσεις ζουν επειδή μεταβιβάζονται από άτομο σε άτομο"
 
 
Η κληρονομιά αποτελεί μέρος της τοπικής ταυτότητας και ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την ανάπτυξη μιας επιχείρησης σε αυτόν τον τομέα, είναι δυνατόν να αναβιώσει το ξεχασμένο δυναμικό της περιοχής που μπορεί να προσφέρει μοναδικά προϊόντα στην τουριστική αγορά και συμπληρωματικές δραστηριότητες, να αυξήσει την απασχόληση, με θετικές εξωτερικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.
                                                                                                                                                 
                                                                                                     
 Vasile Valentina et al. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015) 16 – 26
Φανταστείτε το μέλλον και τον εντοπισμό ευκαιριών

Φανταστείτε το μέλλον και τον εντοπισμό ευκαιριώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Ποιες είναι οι ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; 

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα και εξελίσσεται συνεχώς. 

Οι ευκαιρίες μπορούν να βρεθούν ευρέως!

I Ιδεασμός: Εισαγωγή στη διαδικασία του ιδεασμού για τη διαμόρφωση ενός οράματος

I Εντοπισμός ευκαιριών: Πώς να ανακαλύψετε και να αναλύσετε ευκαιρίες

I Στοχοθεσία: Οι μέθοδοι για τον καθορισμό στόχων παρουσιάζονται ως σημαντικό μέρος της επιτυχίας.

ΙδεασμόςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Ο ιδεασμός είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την παραγωγή ιδεών, την εργασία σε αυτές, τη διαμόρφωση και την ανάπτυξή τους.  

Η διαδικασία αφορά επίσης την εξέταση των ιδεών και την προσπάθεια να τις δούμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γίνονται προσπάθειες να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αρχικά φαίνονται απρόβλεπτες.  

Μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς καμία ιδέα, πολλές ιδέες ή ακόμα και ιδέες που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Οι ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν με διάφορους τρόπους. Οι μέθοδοι ανάπτυξης ιδεών έχουν διαμορφωθεί και δοκιμαστεί σε διάφορες καταστάσεις και μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά σε έργα και άτομα.  

Μπορεί να είναι αποτελεσματικό να συνδυάσετε μεθόδους για την ανάπτυξη ιδεών!
 

Ιδεασμός – παραδείγματα μεθόδωνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Καταιγισμός Ιδεών ​

Μια μέθοδος για την πρόκληση ιδεών. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες.  

Συνιστάται συχνά ανταλλαγή ιδεών χωρίς την ταλαιπωρία των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα και μια κατάσταση που μπορεί να ανοίξει το μυαλό και να διεγείρει τις σκέψεις. Τι θα έλεγες να καθόσουν έξω με στυλό και χαρτί;

 

Νοητικός χάρτη

Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να σχεδιαστούν είτε με στυλό και χαρτί είτε με ειδικό λογισμικό. Με έναν νοητικό χάρτη, η ανάπτυξη ιδεών παίρνει μια οπτική μορφή, καθιστώντας ευκολότερη τη διαμόρφωση, την κατηγοριοποίηση, τη σύνδεση και την οργάνωση σκέψεων.

 

6 καπέλα σκέψη

Μέθοδος, που δημιουργήθηκε από τον Edward de Bono, για τη βελτίωση της δομής της σκέψης και της λήψης αποφάσεων.  

Μια ιδέα εξετάζεται κριτικά, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, «φορώντας» διαφορετικά φανταστικά καπέλα. Κάθε καπέλο αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη άποψη ή νοοτροπία: διαδικασία, δημιουργικότητα, γεγονότα, οφέλη, συναισθήματα και προειδοποιήσεις.  

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στην ομαδική εργασία. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται περιορίζοντας το χρόνο που κάθε άτομο "φοράει" κάθε καπέλο σε λίγα λεπτά.

 

Το αστέρι  

Σχεδιάστε ένα αστέρι με έξι γωνίες. Γράψε την ιδέα που δουλεύεις στο κέντρο του αστεριού. Μοιράστε τις λέξεις ποιος, τι, πού, πότε, γιατί και πώς στις γωνίες του αστεριού. Στη συνέχεια, θα εξετάσετε την ιδέα σας κάνοντας ερωτήσεις που ξεκινούν με τις έξι λέξεις κλειδιά στις γωνίες των αστεριών. 

 

 

Σενάρια

Το να κοιτάμε προς το μέλλον θα περιλαμβάνει πάντα μεγάλη αβεβαιότητα. Τα σενάρια μπορούν να δημιουργηθούν για να ρίξουν φως σε μια πιθανή κατάσταση στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να πάρετε μια ορισμένη προετοιμασία για το τι πρόκειται να έρθει - ένα είδος προσομοιωτή για το μέλλον!  

Κατά την απεικόνιση του μέλλοντος με τη χρήση σεναρίων, μπορούν να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες, π.χ. αλλαγές στην επιχειρηματική συμπεριφορά ή στο φυσικό περιβάλλον.   

Η εργασία με σενάρια μπορεί να γίνει με κάποια διαφορά στην έμφαση, για παράδειγμα εστιάζοντας στην ανάλυση ή την πρόβλεψη. Συνολικά είναι μια μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού που μπορεί να είναι χρήσιμη κατά τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που επιτρέπει την ευελιξία.

Προσδιορισμός ευκαιριώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Έναρξη έργου, ανάπτυξη ή τροποποίηση μιας επιχείρησης σε εξέλιξη... Η δυνατότητα εύρεσης και αξιολόγησης δυνατοτήτων είναι πολύτιμη για τους επιχειρηματίες. Οι ευκαιρίες στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πιθανώς σχεδόν απεριόριστες.

Αλλά πώς εντοπίζουμε τις ευκαιρίες;

Ο εντοπισμός ευκαιριών είναι μια διαδικασία που μπορεί να εκπαιδευτεί και να βελτιωθεί. Επιπλέον, είναι μια συνεχής διαδικασία, πρακτική σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Διάφορες μέθοδοι, αρχές και συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν στο δρόμο! Προσεγγίσεις που εξερευνούν τους πολύπλευρους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία σας μπορούν να παρέχουν μια ουσιαστική καθοδήγηση.

 

Όταν ψάχνετε για ευκαιρίες...

... ερευνήστε και συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με την αγορά.   
... ενημερωθείτε για τις τάσεις της αγοράς.    
... κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για κενά στην αγορά. 
... χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητά σας. 
... σκεφτείτε πώς μπορείτε να ανακαλύψετε ευκαιρίες και δημιουργήσετε τις μόνοι σας!


 

Εντοπισμός ευκαιριών – παραδείγματα μεθόδωνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Αξιολόγηση ευκαιριών αγοράς

Η εκτέλεση μιας αξιολόγησης ευκαιριών αγοράς μπορεί να είναι επωφελής για όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους και πρέπει να βρεθούν διάφορες κατευθυντήριες γραμμές. Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι να εξεταστούν ορισμένοι βασικοί παράγοντες στις επιχειρήσεις, για παράδειγμα με τη διεξοδική έρευνα σχετικά με τους πελάτες, τον ανταγωνισμό, τους παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αγορά εν γένει.   

Η αξιολόγηση των ευκαιριών στην αγορά μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή άλλων μεθόδων. Συνεπώς, η εφαρμογή ανάλυσης PESTLE ή SWOT μπορεί να αποτελέσει μέρος λεπτομερούς αξιολόγησης των ευκαιριών της αγοράς.

 

PESTLE ανάλυση

Στρατηγικό πλαίσιο για την ανάλυση έξι πτυχών του εξωτερικού περιβάλλοντος εταιρειών ή ιδρυμάτων. Η ανάλυση φωτίζει μακροοικονομικούς, εξωτερικούς και ανεξέλεγκτους παράγοντες: πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικοπολιτικούς, τεχνολογικούς, περιβαλλοντικούς και νομικούς.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι χρήσιμο να εξετάσουμε κάθε παράγοντα σε γεωγραφικό πλαίσιο και να αναλύσουμε ξεχωριστά σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα.


 

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated

SWOT

Μια μέθοδος ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών εσωτερικής προέλευσης, καθώς και των απειλών και των ευκαιριών εξωτερικής προέλευσης. Το SWOT είναι ένα παράδειγμα τεχνικών στρατηγικού σχεδιασμού.

 

 

 

 

 

 

Ansoff Matrix

Το Ansoff Matrix είναι ένα από τα πιο κοινά εργαλεία σχεδιασμού της αγοράς για ανάλυση και σχεδιασμό ανάπτυξης. Το μοντέλο παρουσιάζει τέσσερις στρατηγικές για την ανάπτυξη των εταιρειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του κινδύνου που σχετίζεται με κάθε στρατηγική.   

Μελετώντας προσεκτικά τους τέσσερις τρόπους του μοντέλου μακριά από την ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη της αγοράς, τη διείσδυση στην αγορά, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη προϊόντων, θα δώσει μια καλύτερη κατανόηση της μεθόδου.

 

Ισχυρότεροι μαζί

Μια πολύ συνηθισμένη συμβουλή για τον εντοπισμό ευκαιριών σχετίζεται με την αξία της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Οι ποικίλες συνδέσεις είναι ζωτικής σημασίας κατά την ανάλυση διαφορετικών πτυχών της αγοράς, για παράδειγμα των προσδοκιών των πελατών, των κύριων ανταγωνιστών ή των διαύλων διανομής.  

Η ορθή γνώση και γνώση των τάσεων και της ανάπτυξης στον τομέα των επιχειρηματιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων επικοινωνιών και σχέσεων. Η αναθεώρηση των δημοσιεύσεων, των ειδήσεων και άλλων ειδοποιήσεων που σχετίζονται με το σχετικό θέμα είναι ένας γνωστός τρόπος ενημέρωσης.

ΣτοχοθεσίαΕπιλέξτε για ανάγνωση  

sss

 • Ο στόχος πρέπει να καθοριστεί.

 •  Ένας στόχος πρέπει να είναι σαφής, διακριτός, ρεαλιστικός και μετρήσιμος. 

 •  Συγκεντρώσου στο στόχο και κράτα την εστίαση.

 •  Κάντε μια στρατηγική με βάση το στόχο και το σχέδιο για την επίτευξη του στόχου. 

 •  Το σχέδιο, το οποίο σηματοδοτεί την πορεία προς τον στόχο, θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κίνητρο, για παράδειγμα με σαφώς καθορισμένες συνιστώσες εργασίας ή μικρο-στόχους.

 •  Η ικανοποίηση της ολοκλήρωσης κάθε μέρους δίνει κίνητρο.

 

Δήλωση αποστολής

“Επίσημη περίληψη των στόχων και αξιών μιας εταιρείας, οργανισμού, ή ατόμου.”

Μια δήλωση αποστολής είναι γενικά σύντομη, συνήθως μόνο μία πρόταση ή μια σύντομη παράγραφος. Η δήλωση καθιστά σαφές το σκοπό του έργου σε άτομα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. 

 

Δήλωση οράματος

 “Μια φιλόδοξη περιγραφή του τι θα ήθελε να επιτύχει ένας οργανισμός στο μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον. Προορίζεται να χρησιμεύσει ως σαφής οδηγός για την επιλογή των σημερινών και μελλοντικών οδών δράσης.”

Μια δήλωση όρασης μπορεί να είναι μια σύντομη πρόταση ή μια μεγαλύτερη παράγραφος. Σκοπός μιας δήλωσης οράματος είναι να καταστήσει σαφέστερους τους σκοπούς και τους στόχους. Η δήλωση φέρνει μια στρατηγική κατεύθυνση για μια εταιρεία ή ένα έργο.

Στοχοθεσία – παραδείγματα μεθόδωνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

A picture containing application

Description automatically generated

SMART​

Η μέθοδος παρέχει πέντε λέξεις που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε στόχο. Σύμφωνα με τη μέθοδο, ένας στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος-specific, μετρήσιμος-measurable, εφικτός-attainable, ρεαλιστικός -realistic και χρονικά δεσμευμένος-time bound.

 

Μια λέξη

Διάφοροι παράγοντες και στοιχεία μπορούν εύκολα να μπουν στη μέση, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό στόχων. Εστιάζοντας σε μια λέξη και αποκλείοντας όλα τα άλλα, τα φώτα της δημοσιότητας μπορούν να επικεντρωθούν στο βασικό θέμα: τον ίδιο τον στόχο.

 

Locke και Latham´s πέντε αρχές καθορισμού στόχων

Ο Locke και ο Latham είναι από τους πιο αξιοσέβαστους ερευνητές στον τομέα του καθορισμού στόχων. Οι μελέτες τους δείχνουν ότι ο καθορισμός στόχων είναι ένας ζωτικός παράγοντας για τη βελτίωση της απόδοσης. Σύμφωνα με τις μελέτες τους, ο καθορισμός στόχων κάνει τα κίνητρα να λειτουργούν, υποστηρίζοντας άλλα κίνητρα στο περιβάλλον των ανθρώπων.

Ο Locke και ο Latham έχουν ορίσει πέντε αρχές που θα οδηγήσουν στην πιο επιτυχημένη ρύθμιση στόχων. Οι αρχές αυτές αφορούν τη σαφήνεια, την πρόκληση, τη δέσμευση, την πολυπλοκότητα και την ανατροφοδότηση.
 

Ανάστροφη στοχοθεσία

Ο ίδιος ο στόχος μπορεί να ρίξει φως στο δρόμο προς αυτό. Με το να φανταστούμε ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί, είναι δυνατόν επίσης να φανταστούμε τι προκάλεσε την επιτυχία. Οραματιζόμαστε την πορεία προς το στόχο και σχεδιάζουμε μια διαδρομή βασισμένη σε αυτόν.

 

Πίνακας οράματος

Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα σχεδιάζοντας ή χρωματίζοντας μια εικόνα ή δημιουργώντας ένα βίντεο. Ο οπτικός πίνακας όρασης έχει ως στόχο να κάνει τον στόχο ορατό πράγμα που θα συμβάλλει σε ένα σαφέστερο όραμα και εστίαση.

Soft skillsΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Εκτός από τις ποικίλες μεθόδους και εργαλεία, οι προσωπικές δεξιότητες του επιχειρηματία είναι επίσης σημαντικές για τη διαδικασία του ιδεασμού και του καθορισμού στόχων.   

Οι δεξιότητες δεν πρέπει να θεωρούνται σταθεροί ή αμετάβλητοι παράγοντες στα άτομα, αντίθετα εξελίσσονται, αναπτύσσονται και αλλάζουν. 

Ως εκ τούτου, οι ικανότητες μπορούν να ληφθούν και να αποκτηθούν, για παράδειγμα, μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας.

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις

Ξεπερνώντας τις προκλήσειςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια;

Διάφορες μέθοδοι μπορεί να είναι χρήσιμες όταν προκύπτουν προκλήσεις.

Είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με χρήσιμες προσεγγίσεις πριν αντιμετωπίσετε σύνθετες καταστάσεις.

Πιθανές προκλήσεις: Μερικά παραδείγματα προκλήσεων που μπορεί να εμφανιστούν όταν οι επιχειρηματίες εργάζονται στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

I Στρατηγική : Επισκόπηση σημαντικών πόρων και εργαλείων που μπορούν να είναι χρήσιμα κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων.

Προκλήσεις – καλό να γνωρίζουμεΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Πόροι και υποστήριξ

 • Πού μπορεί το έργο να λάβει υποστήριξη , για παράδειγμα σε περίπτωση ερωτήσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία, το νόμο και τους κανονισμούς ή τη λογιστική;
 • Το έργο πληροί τις απαιτήσεις των κονδυλίων επιχορήγησης;
 • Ποιες πόρτες μπορούν να ανοίξουν με συνεργασία;  

Αναζητήστε τις δυνατότητες καθοδήγησης και βοήθειας για το έργο σας! Η υποστήριξη και η επαγγελματική βοήθεια θα βρεθούν ευρέως, δωρεάν ή έναντι πληρωμής.

Επιχειρηματικότητα και άυλη πολιτιστική κληρονομιά – πιθανές προκλήσειςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Οι επιχειρηματίες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ορισμένες κοινές προκλήσεις. Εκτός από αυτές τις γενικές προκλήσεις, οι επιχειρηματίες που εργάζονται με άυλη πολιτιστική κληρονομιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ορισμένα πιο συγκεκριμένα εμπόδια:

 • Η μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να εξαρτάται από παράγοντες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, για παράδειγμα λόγω της τεχνολογικής προόδου και των αλλαγών στην ταξιδιωτική συμπεριφορά.
 • Τα νομικά πλαίσια και οι κανονισμοί μπορούν να θέσουν περιορισμούς.
 • Μπορεί να προκύψουν διαφωνίες σχετικά με τη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η επιχειρηματική εργασία μπορεί να απαιτήσει υπομονή όσον αφορά την κερδοφορία.
 • Είναι βιώσιμη η χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς;
Προκλήσεις – παραδείγματα στρατηγικώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση

Οι επιχειρηματίες μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις για τα έργα τους. Αξίζει να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα για εγχώρια, ξένα και πολυεθνικά κεφάλαια. Είναι επίσης σημαντικό να εξοικειωθείτε με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών όσον αφορά τα συνδικάτα και τις φορολογικές αρχές.
 

Διαβούλευση 

Οι επιχειρηματίες μπορούν να ζητήσουν συμβουλές ευρέως, για παράδειγμα για την ανάπτυξη των εταιρειών, τις επιχειρήσεις και τους φόρους. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η αξία της διαβούλευσης στον τομέα κάθε επιχειρηματία, στην προκειμένη περίπτωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέτοιες συμβουλές μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να ληφθούν από επαγγελματικά ιδρύματα και οργανισμούς

 

Δίκτυο

Η έρευνα για την πρόοδο της επιχειρηματικότητας, στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συχνά αποκαλύπτει τη &sigma