#

Οικονομική εκπαίδευση και εγγραμματισμός στην διαχείριση (μάνατζμεντ) για τους φορείς της ΑΠΚ


|    Φόρμα ανατροφοδότησης    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
  VIDEOSΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:Επιλέξτε για ανάγνωση  

Προσέγγιση του εγγραμματισμού στην διαχείριση (μάνατζμεντ) από την προσέγγιση της EntreComp

Γράψτε ειδική αναφορά στις ικανότητες και τις επιμέρους ικανότητες που προβλέπονται από την EntreComp για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό

Αξιολογήστε την πρόοδό σας στον εγγραμματισμό στην διαχείριση (μάνατζμεντ)

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, θα βρείτε ένα μοντέλο εξέλιξης 8 επιπέδων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αυτοαξιολογήσετε τις νέες σας ικανότητες και γνώσεις σχετικά με το θέμα

Αξιοποίηση νέων εργαλείων, πλαισίων και τεχνικών για τη στρατηγική διαχείριση

Στο τέλος της ενότητας, θα παρουσιάσουμε στους αναγνώστες ισχυρά και ενοποιημένα πλαίσια διαχείρισης για επιχειρήσεις και λειτουργίες που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε τομείς ΑΠΚ

 

Η εργαλειοθήκη για τη στρατηγική διαχείριση στην ΑΠΚ

Οικονομική εκπαίδευση και εγγραμματισμός στην διαχείριση (μάνατζμεντ): εισαγωγικές σημειώσεις Επιλέξτε για ανάγνωση  

Το θέμα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και εγγραμματισμού είναι εξαιρετικά επίκαιρο και συζητείται πολύ. Όλοι οι μεγαλύτεροι διεθνείς οργανισμοί φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στους συγκεκριμένους τομείς κατάρτισης.

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν όλες τις δικές τους πρωτοβουλίες διεθνούς κλίμακας με στόχο την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού - με ιδιαίτερη αναφορά στις περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες κοινότητες, στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις αγροτικές περιοχές, στις γυναίκες και σε άλλους στόχους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικοοικονομικής περιθωριοποίησης. Οι προσπάθειες συνεχίζονται...

 

...για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ΕΕ.

Οικονομική εκπαίδευση και εγγραμματισμός στην διαχείριση (μάνατζμεντ): μια προσέγγιση της EntreComp Επιλέξτε για ανάγνωση  

Το πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκε από το ΚΚΕρ (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί τον "χρηματοοικονομικό και οικονομικό αλφαβητισμό" ως αυτοτελή ικανότητα για την καλλιέργεια, ανάπτυξη και ενίσχυση της αίσθησης πρωτοβουλίας και του επιχειρηματικού πνεύματος.

 

Ο χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός ανήκει στον δεύτερο τομέα κατάρτισης του πλαισίου, αυτόν που σχετίζεται με τους ΠΟΡΟΥΣ, μαζί με:

 

Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα
Κίνητρα και επιμονή
Κινητοποίηση πόρων
Κινητοποίηση άλλων
2.4 Οικονομικός και χρηματοοικονομικός αλφαβητισμόςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η επιλογή της Επιτροπής της ΕΕ να συγκεντρώσει αυτή την ικανότητα μαζί με τις άλλες που αναφέρονται στην προηγούμενη διαφάνεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα: ενώ όλες οι άλλες ικανότητες αυτού του τομέα αναφέρονται σε στάσεις και νοοτροπία, η 2.4 είναι η μόνη με υψηλό συντελεστή τεχνικής έντασης. .

 

Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γνώση των βασικών αρχών της χρηματοοικονομικής και οικονομικής επιστήμης αποτελεί στρατηγικό πόρο για την αριστεία και την απόδοση, όπως και η παρακίνηση, η εστίαση και η έμπνευση.

 

Τελικά, θα πρέπει να το έχετε κατά νου όταν αντιμετωπίζετε δύσκολες συνθήκες που προκαλούν το πνεύμα σας, αλλά και τις τεχνικές και κλαδικές σας γνώσεις...

Μια βαθύτερη ματιά στο 2.4 (1)Επιλέξτε για ανάγνωση  

Σύμφωνα με το πλαίσιο, η ικανότητα περιγράφεται ως εξής:

Ικανότητα

Υπόδειξη

Περιγραφή

2.4 Οικονομικός και χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής και οικονομικής τεχνογνωσίας

Εκτίμηση του κόστους μετατροπής μιας ιδέας σε δραστηριότητα που δημιουργεί αξία
Να σχεδιάζουν, να θέτουν σε εφαρμογή και να αξιολογούν τις οικονομικές αποφάσεις σε βάθος χρόνου
Διαχειριστείτε τη χρηματοδότηση για να διασφαλίσετε ότι η δραστηριότητα δημιουργίας αξίας μπορεί να διαρκέσει μακροπρόθεσμα

 

Αξιολογώντας τον προηγούμενο πίνακα, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η 2.4 είναι μια ικανότητα με τρισδιάστατη εστίαση:

 

1.Προϋπολογισμός και διάρθρωση του κόστους
2.Λήψη οικονομικών αποφάσεων
3.Λειτουργική βιωσιμότητα

 

Με άλλα λόγια, το EntreComp φαίνεται να συνδέει στους ίδιους τομείς κατάρτισης τόσο τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες όσο και την ανθεκτικότητα, με τη συγκεκριμένη και πραγματική κερδοφορία της ιδέας: μια έντονη αίσθηση πρωτοβουλίας και ένα φλογερό κίνητρο μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή εάν οι αριθμοί (δηλαδή τα €) δεν μελετηθούν ορθολογικά...

 

Μια σπουδαία ιδέα μπορεί να μην είναι απαραίτητα οικονομικά βιώσιμη (λόγω απαγορευτικών επενδύσεων ή μη βιώσιμων περιθωρίων κέρδους). Από την άλλη πλευρά, μια κερδοφόρα ιδέα είναι πάντα μια σπουδαία ιδέα που πρέπει να εξεταστεί και να δουλέψει κανείς πάνω σε αυτήν...

Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός: θέματα και επιμέρους ικανότητεςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Το πλαίσιο EntreComp απαριθμεί τέσσερα λεπτομερή θέματα που συνδέονται με την ικανότητα 2.4, τα οποία είναι καθοριστικά για την κατάκτηση τουλάχιστον των βασικών γνώσεων της χρηματοοικονομικής και οικονομικής επιστήμης:

 

Κατανόηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιών
Προϋπολογισμός
Εύρεση χρηματοδότησης
Κατανόηση της φορολογίας

 

Για κάθε ένα από αυτά τα θέματα, οι χρήστες μπορούν να αυτοαξιολογήσουν το επίπεδο επάρκειάς τους ανατρέχοντας στο μοντέλο εξέλιξης 8 διαστάσεων που αναπτύχθηκε από το πλαίσιο και εφαρμόζεται γενικά σε κάθε θέμα κάθε ικανότητας.   

Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός: Κατανόηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Αυτή η ικανότητα αφορά στην ουσία την εξοικείωση με την κοινή ορολογία που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις και τη διοίκηση:

KPI
Σημείο νεκρού σημείου
Προσφορά, ζήτηση και τιμή αγοράς
Μετοχές VS ομόλογα
Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή
Οικονομίες κλίμακας
Οικονομίες μάθησης
Στρατηγική επιχειρηματική μονάδα
Στρατηγική διαφοροποίησης
Αλυσίδα αξίας
κ.λπ.
Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός: ΠροϋπολογισμόςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Ο προϋπολογισμός αφορά την ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών ταμειακών ροών ανά κατηγορία κόστους.

 

Κάθε λειτουργία απαιτεί ένα ορισμένο ποσό οικονομικών πόρων για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων της: ο τελικός προϋπολογισμός που ανατίθεται σε κάθε λειτουργία/διαδικασία/ομάδα (ανάλογα με την ονομασία της κατηγορίας κόστους) θα προκύψει από αξιόπιστες και ισχυρές εκτιμήσεις που βασίζονται, για παράδειγμα, σε συγκριτική αξιολόγηση με ιστορικά δεδομένα.

 

Η επιδέξια κατάρτιση του προϋπολογισμού έρχεται με την εμπειρία: καθώς οι δραστηριότητες προχωρούν με την πάροδο του χρόνου, οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα αναφορών και εμπειρίας που θα τους βοηθήσει να προσανατολίσουν καλύτερα τις μελλοντικές αποφάσεις τους σχετικά με τον προϋπολογισμό.

 

Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού και την πρόβλεψη, θα τις εξετάσουμε στη δεύτερη ενότητα αυτής της ενότητας.

Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός: Εύρεση χρηματοδότησηςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

...με άλλα λόγια, η εξεύρεση ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην οργάνωση/επιχειρηματική ιδέα με αντάλλαγμα ένα επιτόκιο.

 

Η "παραδοσιακή" πηγή χρηματοδότησης αντιπροσωπεύεται από το τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, στις μέρες μας υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ενδιαφερομένων τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα που μπορεί να ενδιαφερθούν για τα συγκεκριμένα καθήκοντα:

 

Επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων
Κεφαλαιούχοι επιχειρηματικών συμμετοχών
Χρηματοδότηση
Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ
Διαρθρωτικά ταμεία
Προγράμματα της ΕΕ

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην Ενότητα 2.

Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός: Κατανόηση της φορολογίαςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Σύμφωνα με το πλαίσιο της EntreComp, η κατανόηση της φορολογίας αφορά:

Ίδρυμα

Ενδιάμεσο

Για προχωρημένους

Ειδικός

Στήριξη από άλλους

Οικοδόμηση ανεξαρτησίας

Ανάληψη ευθύνης

Μετασχηματισμός, καινοτομία και ανάπτυξη

Υπό άμεση επίβλεψη

Με μειωμένη υποστήριξη από άλλους, κάποια αυτονομία και μαζί με τους συναδέλφους μου

Μόνος μου και μαζί με τους συνομηλίκους μου.

Αναλαμβάνοντας και μοιράζοντας κάποιες ευθύνες.

Με κάποια καθοδήγηση και μαζί με άλλους.

Ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία με άλλους.

Ανάληψη ευθύνης για τη συμβολή σε σύνθετες εξελίξεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τομέα.

Ανακαλύψτε

Εξερευνήστε

Πείραμα

Τολμώ

Βελτιώστε

Ενισχύστε

Επέκτεινε

Μεταμορφώστε

Μπορώ να περιγράψω τον σκοπό της φορολογίας.

Μπορώ να εξηγήσω πώς η φορολογία χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες μιας χώρας και τον ρόλο της στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Μπορώ να εκτιμήσω τις κύριες λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσω για να ανταποκριθώ στις φορολογικές απαιτήσεις για τις δραστηριότητές μου

Μπορώ να εκτιμήσω πώς οι οικονομικές μου αποφάσεις (επενδύσεις, αγορά περιουσιακών στοιχείων, αγαθών κ.ο.κ.) επηρεάζουν τη φορολογία μου.

Μπορώ να λαμβάνω οικονομικές αποφάσεις με βάση τα ισχύοντα φορολογικά συστήματα.

Μπορώ να λαμβάνω οικονομικές αποφάσεις με βάση τα φορολογικά συστήματα διαφόρων χωρών και περιοχών.

 

Η εργαλειοθήκη για τη στρατηγική διαχείριση στην ΑΠΚ

Η εργαλειοθήκη για την επιχειρηματική και στρατηγική διαχείριση: εισαγωγή στη μονάδαΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, θέλουμε να παρέχουμε στους χρήστες παγιωμένα εργαλεία και μοντέλα στα οποία μπορούν να βασιστούν για τη χάραξη στρατηγικής των οργανισμών τους.

 

Τα εργαλεία στα οποία θα εκτεθείτε αντιπροσωπεύουν τα βασικά στοιχεία της διοικητικής σας παιδείας και θα σας υποστηρίξουν σε:

 

Να κατανοήσετε καλύτερα τις συγκεκριμένες δυνατότητες της επιχείρησής σας
Να εντοπίζετε νέες ευκαιρίες και τρόπους γεφύρωσης του χάσματος με την αγορά
Την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και υψηλότερων προτύπων απόδοσης

 

Λάβετε υπόψη σας ότι τα εργαλεία αυτά δεν έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με έναν συγκεκριμένο τομέα ή κλάδο. Ως εκ τούτου, ταιριάζουν απόλυτα στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και στις αγορές στις οποίες συνήθως δραστηριοποιείστε.

Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, BMC (1)Επιλέξτε για ανάγνωση  

Πηγή: Osterwalder, Alexander (2005). "Τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο;"

 

Μέχρι σήμερα, το BMC παραμένει το αγαπημένο εργαλείο για τους επίδοξους και καθιερωμένους επιχειρηματίες για να διαμορφώσουν και να εννοιολογήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού τους.

 

Με τον όρο επιχειρηματικό μοντέλο αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός/επιχείρηση παράγει αξία και επιδιώκει την οικονομική βιωσιμότητα.

 

Το BMC προορίζεται να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες με σημειώσεις post-it, γραφήματα, σχέδια... οτιδήποτε θεωρούν ότι μπορεί να δημιουργήσει μια συνεισφορά. Τυπικά, είναι μια δραστηριότητα ομαδικής εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν πραγματικά όρια στη χρήση της. Οι συμμετέχοντες διεξάγουν από κοινού καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα πολύ βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στον ορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου.

 

Το BMC περιλαμβάνει εννέα ομάδες πόρων στις οποίες θα μπορούσαν να αναφέρονται αυτά τα βασικά στοιχεία. Όπως μπορεί να παρατηρήσουν οι χρήστες, ο σχεδιασμός των εργαλείων δεν προτείνει για μια τυπική σειρά συμπλήρωσης... στην πραγματικότητα, οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν όπως καλύτερα επιθυμούν για τον εαυτό τους, εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι μια προσωρινή κατευθυντήρια γραμμή για να την εξετάσετε (επόμενη διαφάνεια):

1. Βασικοί εταίροι

 

Ποιοι είναι οι βασικοί εταίροι σας;

 

Ποιοι είναι οι βασικοί προμηθευτές σας;

 

Ποιους βασικούς πόρους αποκτάμε από τους εταίρους;

 

Ποιες βασικές δραστηριότητες εκτελούν οι εταίροι;

 

2. Βασικές δραστηριότητες

 

Ποιες βασικές δραστηριότητες απαιτεί η πρόταση αξίας μας

 

Τι γίνεται με τα κανάλια διανομής μας;

 

Τι γίνεται με τη σχέση μας με τους πελάτες;

 

Τι γίνεται με τις ροές εσόδων μας;

 

3. Βασικοί πόροι

 

Ποιους βασικούς πόρους απαιτεί η πρόταση αξίας μας;

 

4. Πρόταση αξίας

 

Ποια είναι η αξία που παρέχουμε στους πελάτες;

 

Ποιο από τα προβλήματα των πελατών μας βοηθάμε να λυθεί;

 

Ποιες δέσμες προϊόντων και υπηρεσιών προσφέρουμε σε κάθε τμήμα πελατών;

 

Ποιες ανάγκες των πελατών ικανοποιούμε;

 

5. Σχέσεις με τους πελάτες

 

Τι είδους σχέση περιμένει κάθε τμήμα των πελατών μας να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μαζί τους;

 

Ποιες από αυτές έχουμε δημιουργήσει;

 

Πώς ενσωματώνονται με το υπόλοιπο επιχειρηματικό μας μοντέλο;

 

Πόσο δαπανηρές είναι; (ή μπορεί να είναι;)

6. Τμήμα(τα) πελατών

 

Για ποιον δημιουργούμε αξία;

 

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι πελάτες μας;

 

7. Κανάλια

 

Μέσω ποιων καναλιών θέλουν να προσεγγιστούν τα τμήματα των πελατών μας;

 

Πώς θα τα προσεγγίσουμε;

 

Πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα κανάλια μας;

 

Ποια από αυτά είναι πιο αποδοτικά ως προς το κόστος;

 

8. Δομή κόστους

 

Ποια είναι τα σημαντικότερα κόστη που συνεπάγεται το επιχειρηματικό μας μοντέλο;

 

Ποιοι βασικοί πόροι και δραστηριότητες είναι οι πιο δαπανηρές;

 

9. Ροές εσόδων

 

Για ποια αξία είναι πραγματικά διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες μας;

 

Πόσο θα προτιμούσαν να πληρώσουν;

 

 

 

 

Προϋπολογισμός και διάρθρωση κόστουςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Μιλώντας για 8. Δομή κόστους και 9. Ροές εσόδων, εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία αυτή για να επιστρέψουμε στο νήμα του Προϋπολογισμού της EntreComp, ώστε να παρουσιάσουμε τις πιο συνηθισμένες μεθοδολογίες για τη διάρθρωση του κόστους και την πρόβλεψη του προϋπολογισμού:

 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ: συγκριτική αξιολόγηση από προηγούμενες (και παρόμοιες!) εμπειρίες
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ: τα ιστορικά δεδομένα υπολογίζονται εκ νέου με βάση τις τρέχουσες συνθήκες
 
TOP-DOWN: από το μεγάλο ποσό, κατανέμεται ο προϋπολογισμός σε κάθε συγκεκριμένη κατηγορία κόστους
 
BOTTOM-UP: από τον προϋπολογισμό που κατανέμεται σε κάθε κατηγορία κόστους, δημιουργείται ο συνολικός προϋπολογισμός (και γίνεται συζήτηση γι' αυτόν)
 

Υπάρχει κάποια μεθοδολογία κατάρτισης προϋπολογισμού καλύτερη από την άλλη; ...Όχι, δεν υπάρχει.

 

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία εξαρτάται πραγματικά από το δεδομένο πλαίσιο - για παράδειγμα, Στην περίπτωση που διαθέτουμε ισχυρά και αξιόπιστα ιστορικά δεδομένα και πληροφορίες, η ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ μεθοδολογία αποτελεί σίγουρα τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουμε...

 

Σε γενικές γραμμές, η κατανομή του προϋπολογισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τρία καθοδηγητικά κριτήρια:

 

Συνέπεια
Αντίκτυπος
Βιωσιμότητα

 

Με άλλα λόγια, είναι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός συνεπής προς τους πόρους που απορροφά η συγκεκριμένη εργασία/διαδικασία/ομάδα εργασίας κ.λπ.

Αλυσίδα αξίας του PorterΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Πηγή: Porter, Competitive Advantage, 1985, σ. 87.

Ένα άλλο καταξιωμένο μοντέλο για την "οπτικοποίηση" της εξίσωσης αξίας μιας επιχείρησης είναι η αλυσίδα αξίας που ορίζεται έτσι. Κατά την άποψη αυτού του πλαισίου, ένας οργανισμός είναι μια συνεχής διαδικασία δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες σε αγαθά και υπηρεσίες για το κοινό.

 

Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

Πρωτογενείς (Βασικές) Δραστηριότητες: εκείνες που συμβάλλουν άμεσα στην παραγωγή εκροών.
 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες: εκείνες που συμβάλλουν στην επεξεργασία των εισροών και χωρίς τις οποίες οι εκροές δεν θα μπορούσαν να παραχθούν από τις Πρωτεύουσες.
Πέντε δυνάμεις του Porter Επιλέξτε για ανάγνωση  

Στον Μάικλ Πόρτερ ανήκει και ένας άλλος ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων.

 

Το Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς για την ανάλυση και την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δυναμικής ενός συγκεκριμένου κλάδου/τομέα. Το πλαίσιο περιλαμβάνει πέντε μεταβλητές ("δυνάμεις") που διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό και τις ανταγωνιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός.

 

1.Νέοι εισερχόμενοι
2.Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών
3.Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών
4.Υποκατάστατα προϊόντα (ή υπηρεσίες)
5.Οι ίδιοι οι ανταγωνιστές

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: How Competitive Forces Shape Strategy, HBR του Michael E. Porter

Νέες δυνάμεις στον ορίζοντα: ενσωμάτωση του μοντέλου του PorterΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Άλλοι συγγραφείς ενσωμάτωσαν τις προσπάθειες του Porter με νέες συνεισφορές και εντόπισαν άλλες πηγές ικανές να επηρεάσουν τις ανταγωνιστικές δυνατότητες ενός οργανισμού:

 

Ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου. Έχει παρατηρηθεί ότι οι κλάδοι ταχείας κωπηλασίας επιταχύνουν και "μεγεθύνουν" την ανταγωνιστική δυναμική καθώς προσελκύουν νέα οργάνωση και νέες επενδύσεις
 
Τεχνολογία και καινοτομία. Οι νέες τεχνολογίες βάζουν σε πειρασμό να παρέχουν μεγαλύτερα ανταγωνιστικά περιθώρια (π.χ. καλύτερη εμπειρία του πελάτη, καλύτερη χρηστικότητα του προϊόντος ή γενικότερα μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα = μείωση του κόστους = υψηλότερα περιθώρια κέρδους)
 
Κυβέρνηση. Μια αυτόνομη δύναμη, καθώς μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε πολλούς κλάδους (άμυνα, υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια κ.λπ.).
 
Συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Φανταστείτε αν ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία γίνει "ηλεκτρική", ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις για τις πετρελαϊκές εταιρείες;
Ο κύκλος του DEMING Επιλέξτε για ανάγνωση  

Deming, W.E., 1950. Βασικές Αρχές του Στατιστικού Ελέγχου της Ποιότητας, JUSE
 

Αν διαβάσατε πρόσφατα κάποιο εγχειρίδιο διαχείρισης, είναι πολύ πιθανό να πέσατε πάνω σε πράγματα όπως η Λιτή Παραγωγή, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), το Just In Time (JIT): πλαίσιο ελέγχου που εφαρμόζεται στην ιαπωνική βιομηχανία από το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα.

 

Στην πραγματικότητα, όλα αυτά αντλούν έμπνευση από έναν Αμερικανό συγγραφέα, τον W. Edwards Deming, που ήρθε σε επαφή με τις βιομηχανίες της Ιαπωνίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

Μέχρι σήμερα, ο κύκλος DEMING παραμένει ένα από τα πιο παγιωμένα, ισχυρά και αξιόπιστα πλαίσια για την αξιολόγηση των οργανωτικών διαδικασιών και της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.

 

Το μοντέλο οφείλει τη μεγάλη διάδοσή του στη μεγάλη ευκολία εφαρμογής, τη φιλικότητα προς το χρήστη και τη γραμμικότητά του.


Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης!Περιγραφή:

Καλύτερη επάρκεια και εξοικείωση με την ισχυρή, αξιόπιστη και έγκυρη βιβλιογραφία για τη διαχείριση


Λέξεις κλειδιά

Εκπαίδευση, κατάρτιση, οικονομία, διαχείριση, επικοινωνία


Στόχοι:

Στόχοι βοήθειας σε:
• Προσέγγιση του εγγραμματισμού στην διαχείριση (μάνατζμεντ) από την προσέγγιση της EntreComp
• Αξιολογήστε την πρόοδό σας στον εγγραμματισμό στην διαχείριση (μάνατζμεντ)
• Αξιοποίηση νέων εργαλείων, πλαισίων και τεχνικών για το στρατηγικό μάνατζμεντ© Copyrights 2020-2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.