#

Internationella Flamencodagen: Videon belyser mångfalden i Spaniens universella konstform.


Innehåll

För att fira den internationella flamencodagen släppte Fortea Dance School i Madrid en reklamvideo under mottot ”Flamenco gör ingen åtskillnad, den skiljer ut oss”. Med reklamvideon ville denna skola både sprida information om skolan och dess arbete, och bidra till erkännande, kunskapsöverföring och främjande av Flamenco, som ett av Spaniens ICH-element


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.