#

Isländskt dun


Innehåll

Ett familjeföretag på Islands östkust. Företaget tillverkar produkter av lokala ejderdun. Idén till företaget kom vid ett besök hos lokala ejderdunsbönder.
Samarbetet mellan bönderna och företaget har varit framgångsrikt och båda parter ser det som ett positivt samarbete. Lokalsamhällets reaktion är också positiv. Nya arbetstillfällen har skapats och mer ekonomiskt värde kommer att finnas kvar i regionen, liksom kunskap och färdigheter.
Ejder är den dyraste exportprodukten inom det isländska jordbruket. Att tillverka produkter av dun ökar värdeskapandet, jämfört med att exportera det som råvara. Djurens välbefinnande och hållbarhet är högt prioriterade. Traditionen att bearbeta dun tros ha följt islänningar sedan Island befolkades.


Bibliografi

https://icelandicdown.com/© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.