#

Museet för isländsk trolldom och häxkonst / Galdrasýning á Ströndum


Innehåll

Museum of Icelandic Sorcery and Witchcraft (n.d.b) ägs av en ideell organisation som heter Strandagaldur. Målet var från början att bedriva och samarbeta kring forskning om häxjakterna på Island, folklore och Strandirs arv. Stora ansträngningar har lagts ned på att sprida berättelser och fakta om historia och kultur. Museet anordnar berättarsessioner på sina sociala medier, personalen är ofta auktoriteter inom isländsk trolldom och häxkonst, i media och vid andra tillfällen. Forskare och universitetsstudenter vänder sig till dem för att få hjälp med att hitta källor. Mycket läsmaterial finns på deras hemsida och i museet.
Strandagaldur har genom åren välkomnat alla typer av samarbeten på Island och utomlands. De har samarbetat med till exempel författare, filmskapare och musiker. Samarbetet med olika formgivare och konstnärer har bland annat resulterat i nya produkter som refererar till isländsk magi och säljs i konstutställningens museibutik.


Bibliografi

https://galdrasyning.is/en/© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.