#

Junior Achievement Sverige


Innehåll

I Sverige finns en organisation som arbetar med svenska studenter för att ge dem verktyg för att starta egna företag i framtiden. Denna organisation heter Junior Achievement Sverige, JA Sverige, och deras mest erkända utbildningsprogram kallas Företagsprogrammet (UF-företagande) där studenter får lära sig om entreprenörskap. Det finns förstås många delar i detta arbete men en av de viktiga delarna är att arbeta med att sätta mål på kort, medellång och lång sikt och att utvärdera sitt arbete.

Följande information kommer från JA Sveriges egen hemsida:
"Om JA Sverige
Junior Achievement Sweden är en ideell organisation som arbetar för att främja entreprenörskap bland svenska studenter och underlätta relationer mellan industrin och det svenska skolsystemet.
Entreprenörskap kan läras ut
Junior Achievement Sweden erbjuder utbildningsprogram i entreprenörskap för grundskoleelever till gymnasieelever för att säkerställa utvecklingen av entreprenörskapsutbildning inom det svenska skolsystemet. Programmen är utformade för att stimulera kreativitet och entreprenörskap, ge studenterna insikt i /.../ affärsförhållanden och drivkrafter och för att öka medvetenheten om vikten av entreprenörskap. Hörnstenen i Junior Achievement Swedens filosofi är att entreprenörskap kan läras ut. Junior Achievement Sweden är en del av den globala organisationen Junior Achievement Worldwide. (https://www.jaworldwide.org/] min kommentar).
Tre läroplaner
Entreprenörskap i grundskolan och mellanstadiet handlar om kreativitet, innovation och aktivitet. Målet är att säkra en undervisningsmiljö som kännetecknas av att vara kreativ och dynamisk och motiverar elever och lärare att lära sig och att undervisa. Junior Achievement Sweden erbjuder tre läroplaner, Our Community, Its My Business and Economics for Success, som når cirka 60 000 studenter årligen.
450 000 studenter
Junior Achievement Swedens mest erkända utbildningsprogram kallas Företagsprogrammet (UF-företagande). Företagsprogrammet ger gymnasieelever möjlighet att starta och driva ett företag under ett läsår. Det innehåller en hel livscykel för ett företag, från att erkänna ett ouppfyllt marknadsbehov, skriva en affärsplan, starta sitt företag, skaffa kapital för att producera / utveckla produkten, marknadsföring och försäljning av produkten och slutligen likvidera verksamheten och betala ut eventuella utdelningar.
/.../
Genom mässor och tävlingar fokuserar studenterna på produktinnovation, entreprenörskap och kommersiell kompetens. Under läsåret 2019/20 har över 33 700 elever deltagit i företagsprogrammet och mer än 450 000 studenter har deltagit i utbildningsprogrammet sedan 1980.
Junior Achievement Sweden lanserade 2010 ett alumnnätverk för att fortsätta stimulera entreprenörskap bland tidigare studenter och låta unga entreprenörer dela med sig av sina erfarenheter. Idag består nätverket av alumner som träffas regelbundet under hela året på pedagogiska workshops och möten.
Två studier
Karl Wennberg, phD, Handelshögskolan i Stockholm, Center for Entrepreneurship, har studerat och släppt två studier på utexaminerade från Junior Achievement Sweden Company Program. Studien från 2011 rapporterade i högre grad startade företag än personer utan erfarenhet från programmet och att de företagen hade högre intäkter, skapade fler arbeten och hade längre livslängd. Studien från 2013 förstärkte att utexaminerade från junior achievement sweden company-programmet var mer benägna att starta ett företag. Dessutom fann studien att utexaminerade från företagsprogrammet som valde att söka arbete hade en högre nivå av arbetsmarknadsetablering än studenter utan erfarenhet av företagsprogrammet. Dessa studier visade att entreprenörskapsutbildning har en positiv roll i individens entreprenörskarriär och att Junior Achievement Swedens uppdrag är viktigt för Sveriges fortsatta entreprenöriella utveckling"


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.