#

Social plattform för kulturarvsmedvetenhet och deltagande


Innehåll

”Pluggable Social Platform for Heritage Awareness and Participation” (PLUGGY) kommer att stödja medborgarna i utformningen av kulturarvet. PLUGGY kommer att göra det möjligt för dem att dela med sig av sin lokala kunskap och vardagserfarenhet till andra. Deltagandet kommer att omfatta bidrag från kulturinstitutioner och digitala bibliotek, som bygger omfattande nätverk kring ett gemensamt intresse av att koppla samman dåtid, nutid och framtid.
Denna sociala plattform kommer att underlätta en kontinuerlig process för att skapa, modifiera och skydda kulturarvet där medborgarna kommer att vara prosumenter och upprätthållare av kulturell verksamhet. Det kommer att vara webbaserat, lättillgängligt och möjliggöra utveckling av delad identitet och differentiering. PLUGGY Social Platform användare kommer att dela berättelser med hjälp av PLUGGY Curatorial Tool. Innehållet kommer att både crowdsourceas och hämtas från digitala samlingar, så att användare kan skapa länkar mellan till synes orelaterade fakta, händelser, människor och digitaliserade samlingar, vilket leder till nya metoder för att presentera kulturella resurser och nya sätt att uppleva dem.
PLUGGY kommer att tillhandahålla den nödvändiga arkitekturen för att skapa pluggbara applikationer, vilket möjliggör ännu inte förutsedda sätt att använda innehållet på den sociala plattformen, samtidigt som man fokuserar på utformningen av den sociala interaktionen, vilket hjälper till att bygga nya virtuella arvssamhällen. PLUGGY-konsortiet spänner över 5 länder och omfattar 4 akademiska partners (ICCS, TUK, UMA, ICL), totalt 10 museer (PIOP, ESM) och 3 små och medelstora företag (CLIO, VIA, XTS) inom kulturarv och kreativa tillämpningar. De täcker områdena kulturarv, sociala plattformar, författarverktyg, VR/AR, kunskapshantering, semantik och 3D-ljud.


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.