#

Känslomässiga virtuella kulturupplevelser genom personligt berättande


Innehåll

Storytelling gäller nästan allt vi gör. Alla använder berättelser, från pedagoger till marknadsförare och från politiker till journalister för att informera, övertyga, underhålla, motivera eller inspirera. Inom kulturarvssektorn tenderar dock berättelser att användas snävt, som en metod för att informera allmänheten om de resultat och den forskning som bedrivs av områdesexperterna på en kulturplats eller samling.
Huvudsyftet med EMOTIVE-projektet är att forska, designa, utveckla och utvärdera metoder och verktyg som kan stödja den kulturella och kreativa industrin i skapandet av virtuella museer som bygger på kraften i "känslomässigt berättande". Detta innebär berättande som kan engagera besökare, utlösa deras känslor, ansluta dem till andra människor runt om i världen och förbättra deras förståelse, fantasi och i slutändan deras upplevelse av kulturella webbplatser och innehåll. EMOTIVE kommer att göra detta genom att tillhandahålla medel till författare av kulturprodukter för att skapa högkvalitativa, interaktiva, personliga digitala berättelser.


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.