#

Stimulate financial education för att främja Entreprenörskap och utveckling (listat som exempel på god praxis av plattformen Erasmus+ RESULTS)


Innehåll

Huvudsyftet med detta projekt är att stärka entreprenörskapet genom att öka den ekonomiska kompetensen hos (framtida)entreprenörer
Alla projektresultat är fritt tillgängliga via projektets webbplats: www.succeedproject.eu
De är:
- En tydlig metod för att upptäcka kompetensbrister i och utanför den finansiella utbildningen.
- En nationell analys för varje partners land.
- En allmän analys som jämförde kompetensbristerna i partnerländerna.
- SUCCEED Utbildningsmaterial (13 kapitel som skapats av konsortiet och en webbserie).
- SUCCEED Lärplattform - FELIPE där utbildningsmaterialen och webbserierna presenteras på ett innovativt och användarvänligt sätt
- SUCCEED "Manual for trainers" är en handbok om hur man återskapar en utbildning som liknar SUCCEED. Det syftar till att presentera de operativa steg som konsortiet följer för att skapa SUCCEED-utbildning, och därför syftar det till att stärka andra organisationer.
- SUCCEED" FALLSTUDIER FÖR GENOMFÖRANDE AV FINANSIELL UTBILDNING (EN)" Det är ett komplement till handboken och det är avsett att stödja utbildare i genomförandet av SUCCEED-utbildningen i deras utbildningserbjudande.


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.