#

Finansiella modeller och prognosmodeller för företagare (listat som exempel på god praxis av plattformen Erasmus+ RESULTS)


Innehåll

Projektets innovation var att skapa en agil verktygslåda, som kan stödja investeringsval, genom utveckling av grundläggande kompetenser. Vid utarbetandet av förslaget insåg partnerna att för att göra ansvarsfulla ekonomiska investeringsval kräver mikroföretagare mer förståelse för finansiering. Genom att öka den finansiella kompetensen bland mikroföretag var partnerna övertygade om att detta skulle bidra till att upprätthålla deras överlevnad och hjälpa dem att hålla sig stabila på marknaden och främja lokala ekonomier. Tillväxt skulle också stödja ytterligare anställbarhet.
De mål som Invest-projektet hade var att
- skapa en utbildningsmodell som behandlar huvudämnet finansiell kompetens för att öka företagares förmåga att göra ansvarsfulla ekonomiska val
- skapa utbildningsinnehåll som är anpassat till målgruppens behov och som finns tillgängligt online översatt till alla konsortiespråk, gratis att använda
- skapa verktyg, instrument som behövs för att utveckla finansiell kompetens genom att använda edutainment-metoder
- utveckla verktygen för öppenhet och erkännande – ECVET för att säkerställa överföring av kompetens och insyn i läranderesultat
De viktigaste resultaten av projektet var en utbildningsmodell som behandlar huvudämnet finansiell kompetens för att öka företagares förmåga att göra ansvarsfulla ekonomiska val med utbildningsinnehåll som är anpassat till målgruppens behov och tillgängligt online översatt till alla konsortiespråk, fritt att använda- skapandet av de verktyg, instrument som behövs för att utveckla finansiell kompetens genom användning av edutainmentmetodik - utveckling av verktyg för öppenhet och erkännande . Stödverktygen har översatts till näringslivets språk som är mer begripliga för de europeiska mindre företagens behov.


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.