#

Dry Stone Construction i Irland


Innehåll

Dry Stone Constuction är ett erkänt immateriellt kulturarv eller levande arv. Dry Stone Wall Association of Ireland (DSWAI) grundades 2009. Det är en ideell organisation som drivs helt av volontärer. Den nuvarande kommittén är en blandning av professionella stenhuggare och de med intresse/bakgrund i området. Syftet med DSWAI är att skapa en medvetenhet om behovet av att bevara hantverket med "torr stenbyggnad” i Irland. De hoppas att främja utbildningen av allmänheten och yrkesverksamma i kunskap, förståelse och uppskattning av hantverket att bygga och reparera traditionella torra stenmurar i Irland.


Bibliografi

https://www.dswai.ie/© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.