#

Digital läskunnighet och dataskydd för ICH-proffs


|    Formulär för att ge feedback    |       Spela upp med ljud    |    Ladda ner: /
SYFTE OCH MÅL

SYFTE OCH MÅLKlicka för att läsa  

 • Välja den bästa metoden för att planera och genomföra din datasökning
 • Lista några verktyg och kriterier för att utvärdera digital innehåll  och resurser
 • Göra avgöranden gällande användning av mjukvaruapplikationer för att hantera data, information och digitalt innehåll
 • Utforska effektiva metoder för att hantera information och skydda digital innehåll
 • Förstå dataskyddspolicyer och dataskyddsbestämmelser
 • Identifiera principer, rättigheter och skyldigheter i förhållande till ICH:s syn på integritet och behandling av personuppgifter
Digital kompetens och affärskommunikation

Digital kompetens och affärskommunikation: indexKlicka för att läsa  

1.1. Metoder för analys och kritisk utvärdering av data, information och digitalt innehåll

1.2. AAOCC-systemet (Authority, Accuracy, Objectivity, Currency, and Coverage)

1.3. CRAAP test: ett verktyg för att utvärdera källor

1.4. Hantering av digital hårdvara och databaser

1.5. Bevarande och uppdatering av digitalt innehåll

Metoder för analys och kritisk utvärdering av data, information och digital innehållKlicka för att läsa  

Hitta digitalt innehåll av hög kvalitet

Några saker att tänka på när du planerar din sökning:

 • Vilken är frågeställning du försöker besvara eller vilket är ämnesområdet du undersöker
 • Vilken information besitter du redan
 • Vilken information behövs
 • Vilken typ av information behövs, till exempel en översikt, en dataljerad analys/forskningsexempel eller statisktik
 • Hur mycket information behövs— vilka kunskapsluckor finns det

Att söka digitala källor

Det finns olika källor för att finna kvalitativ information:

Bedömning

Försäkra sig om att de digitala innehållet är tillförlitligt:

 • Granska innehållet kritiskt för att fastställa dess relevans, lämplighet och tillförlitlighet
 • Var kritisk och skeptisk gällande informationen för att säkerställa källornas äkthet
 • Kontrollera riktighet, tillförlitlighet och spridning (currency) som mått på informationens kvalitet
 • Se till att all information och alla tillgångar överensstämmer med ändamålet (make sure all information and resources are fit for purpose)

 

 

 

AAOCC-systemet (Authority, Accuracy, Objectivity, Currency, and Coverage) Klicka för att läsa  

Kriterier för att utvärdera digitalt innehåll

 

1. Precision och giltighet gällande web-dokument

 

Fråga dig själv…

 

Kontrollera riktigheten. När du hittar en författare eller utgivare att denne tar ansvar för informationen, att författaren lämnar kontaktinformation som e-post, adress och/eller telefonnummer, tar han/hon ansvaret.

 

Om forskning används, bör författaren tillhandahålla en bibliografi som stöder det han eller hon säger. Detta hjälper också läsaren att avgöra sanningshalten.

 

Om ingen författare tillhandahålls, avgör om sidan är relaterad till eller publicerad av en ansvarig grupp eller organisation. Domännamnet kan ge information om detta.
 
När du vet vem som är ansvarig, kontrollera om hans/hennes uppgifter ger personen behörighet att publicera informationen. Vilka kvalifikationer har denna person eller organisation och är de tillräckligt framträdande för att vara trovärdiga?

 

Syftet med dokumentet ska vara tydligt. Varför har det skrivits?

 

Informationen måste låta vettig och vara något som kan styrkas. Text ska vara. Texter ska vara fria från felaktigheter och ge ett trovärdigt intryck.

 

Vem har skrivit det?

 

Finns det address , telefonnummer eller mailadress angivet, eller någon annan väg att kontakta skribenten?

 

Vem publicerar sajten? Utgivare; En organisation; En grupp med en partisk syn?

 

Vad är webbadressen och vad säger den om utgivaren av webbplatsen? .gov? .org? .netto? .edu?
 
Vilka kvalifikationer har författaren? Eller vad kvalifiserar gruppen att publicera den här typen av informationa? 

 

Är infromationen verifierbar?

 

Är texten utan felaktigheter, välskriven och citerad korrekt?

 

 

2. Objektivitet i web-dokumenten

 

Fråga dig själv…

 

Mål och syfte med webbsidan ska vara tydligt.

 

Webbsidan ska vara objektiv eller opartisk gällande det som skrivs. Fördomar ska klassas som sådana.

 

Om författaren uttryckt egna åsikter,ska dessa vara bekräftade och inte presenteras som fakta.

 

Motivet ska vara transparent.

 

Se varje webbsida som om det vore en informationsreklam på tv – var skeptisk.

 

Innehåller sidan maskerad reklam; i så fall, hur kan informationen vara partisk?

 

Varför har webbsidan skrivits (motiv)?

 

Vilka är de tilltänkta läsarna?

 

Är åsikterna uppbackade med korrekt fakta och information?

 

 

3. Aktualitet av web-dokument

 

Fråga dig själv…

 

Informationen ska vara uppdaterad och det ska synas att någon ansvarar för sidan. Om till exempel några länkar inte fungerar längre fungerar är det ett sätt att upptäcka att detta inte fungerar.

 

Nä skapades den? Senast uppdaterad?

 

Hur många overksamma länkar finns det?

 

Är informationen utdaterad?

 

 

4. Coverage of Web Documents

 

Fråga dig själv…

 

Att det finns bredd och/eller djup gällande de upptagna ämnesområdena.

 

Det ska inte vara några problem att se informationen ordentligt - inte begränsad av avgifter, webläsarteknik eller mjukvarukrav .

 

Finns det bredd och/eller djup I de upptagna ämnesorådena?

 

Är informationen fri eller måste man betala för att få tillgång informationen?

 

Kan du se sidan eller saknas programvara? Är den programvaran gratis?

 

CRAAP-test: ett verktyg för att utvärdera källorKlicka för att läsa  

CurrencyRelevanceAuthorityAccuracyPurpose

 CurrencyRelevanceAuthorityAccuracyPurpose

Informationens aktualitet:

 • När publicerades eller postades informationen? 
 • Har informationen reviderats eller uppdaterats? 
 • Är informationen relevant eller inaktuell för ämnet? 
 • Är länkarna funktionella? 

 CurrencyRelevanceAuthorityAccuracyPurpose

Informationens betydelse för dina behovs:

 • Har informationen anknytning till ditt ämne eller besvarar din frågeställning?
 • Vilka är målgruppen?
 • Är informationen på en lämplig nivå (dvs. Inte för grundläggande eller avancerad för dina behov)? 
 • Har du jämfört fler källor, innan du bestämmer dig för en källa?
 • Skulle du vara bekväm med att använda den här resursen för en forskningsartikel?

I CurrencyRelevanceAuthorityAccuracyPurpose  

källan till informationen:

 • Vem är författare/förläggare/källa/sponsor?
 • Anges författarens referenser eller organisationsrelationer?
 • Vilka är författarens referenser eller organisatoriska relationer?
 • Vad är författarens kvalifikationer att skriva om ämnet?
 • Finns det kontaktinformation som utgivare eller e-postadress? 
 • Avslöjar webbadressen  något om författaren eller källan? Does the URL reveal anything about the author or source?
  • oexempel:
   • .com (commercial), .edu (educational), .gov (U.S. government)
   • .org (nonprofit organization), or
   • .net (network)

CurrencyRelevanceAuthorityAccuracyPurpose  

Innehållets tillförlitlighet, sanning, och riktighet:

 • Var kommer informationen från?
 • Stöds informationen av bevis?
 • har informationen kontrollerats eller analyserats?
 • Går det att verifiera informatioenen genom en anna källa eller med personlig kunskap?
 • Verkar språket eller tonen fördomsfull och okänslig?
 • Finns det stavfel, grammatik eller andra typografiska fel?

I CurrencyRelevanceAuthorityAccuracyPurpose  

Skälet till att informationen skrivits:

 • Vad är syftet med informationen? Att informera, undervisa, sälja, undervisa eller övertyga?
 • Är författarnas/sponsorernas avsikter eller syfte tydligt?
 • Är informationen fakta, åsikter eller propaganda? 
 • Verkar ståndpunkten objektiv och opartisk? 
 • FInns det politiska, ideologiska, kulturella , religiösa, institutionella eller personliga fördomar?
Hantering av digital hårdvara och databaserKlicka för att läsa  

I Digital innehållshantering
 • handlar om lagring, organiserande, indexering och redigering av digitalt innehåll som används av en organisation 
 • Digitalt innehåll kan ha många format inklusive textfiler, dokument, grafik, bilder , animationer samt ljud- och videofiler.
 
I Digitala verktyg och teknologi för innehållshantering
• Content Management System (CMS)

✔ att organisera och publicera innehåll, oftast till to organize and publish content, vanligen till en kundtillvänd webbsida eller internetsida

✔ för e-handel

✔ för att automatisera marknadsföringsuppgifter  som e-postschemaläggning och publicering av blogginnehåll

• Digital Asset Management System (DAM) 

✔ för att lagra organisera innehåll internt 

✔ att hantera större mediefiler med högre minnesintesitet, spara filer relaterade till specifika projekt eller underlätta för grupper att samarbeta 

 

Strategier för att bevara digitalt material

 • en genomtänkt dokumentationsmetod för att bevara digitalt material
 • Thibodeau,  (2002)  föreslår fyra åtgärder för att välja strategier för bevarande av digitalt material:
  • Genomförbarhet: ägande av programvara för applikationer och hårdvaruenheter  som kan uppfylla den valda underhållsplanen  
  • Hållbarhet:  den valda planen måste vara kapabel nog att kunna tillämpas under obestämd tid, i ett framtidsperspektiv, alternativt att det finns en alternativ plan om den valda metoden slutar fungera 
  • Praktiskhet: den valda metoden måste vara rationell gällande svårigheten att implementera och  avkastning på investeringen 
  • Lämplighet:  den valda metoden måste vara lämplig för det specifika digitala dataformat som ska skyddas och bevaras

 

Metoder för effektiv hantering och bevarande

 • Investeringsstrategier: 
  • Användningsstandard: inkluderar användandet av universellt accepterade  standarder
  • Dataextraktion och strukturering: består av att undersöka och märka data för att aktivera funktioner, relationer och organisation av specifika objekt som kan markeras
  • Inkapsling: sammansättning av alla digitala objekt och metadata som krävs för att definiera och komma åt ett ett centraliserat objekt. 
  • Begränsade format: spara ett begränsat antal format.
  • Universal Virtual Computer (UVC): kör det arkiverade avkodarprogrammet för att läsa det arkiverade innehållet och mata ut resultaten till ett återställt program.
 • Kortsiktiga digitala bevarandestrategier
  • Teknikbevarande: underhåll av gamla operativsystem och applikationer
  • programvara som inte fungerar på nuvarande plattform
  • Kompatibilitet bakåt: konstruera mjukvara eller hårdvara som kan läsa äldre versioner av dokument
  • Överföring: omvandla data från ett format som håller på att bli föråldrat till ett annat nyare format
 • Medellång till lång sikt digitala bevarandestrategier: 
  • Mottagare och överföring: ger åtkomst till mjukvaruverktyget via en originaldataström 
  • Simulering: processen att skapa den virtuella miljön där de ursprungliga dokumentfilerna skapas
 • Alternativa strategier: 
  • Analoga metoder: "skriv ut" data på jämförelsevis stabila analoga medier, t.ex. papper och mikrofilm
  • Dataarkeologi: konvertera data som bitar från fysiska medier åtföljd av steg för att återställa tillgängligheten för den hämtade datan
 • Kombinationer:
  • Av metoderna

 

I Referenser

• Lekakis, S. (2020). Cultural heritage in the realm of the commons. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bcj
Dataskydd, hållbarhet och kunskapsöverföring

Dataskydd, hållbarhet och kunskapsöverföring: indexKlicka för att läsa  

2.1. Säkerställa efterlevnad av GDPR

2.2. Hänsynsfull och rättvis behandling av individer 

 

Säkerställa efterlevande av GDPRKlicka för att läsa  

General Data Protection Regulation (GDPR)

 • GDPR anger detaljerade krav för företag och organisationer för att
  • samla
  • lagra
  • hantera personuppgifter
 • Det gäller både europeiska organisationer som behandlar personuppgifter om individer i EU och organisationer utanför EU som riktar sig till personer som bor i EU

I Personlig information

 

all information om en identifierad eller identifierbar person, även känd som den registrerade

 • Namn (t.ex. Anders Svensson)
 • Address (t.ex. Kungsgatan, 11, postnummer 26335)
 • ID korts-/passnummer (t.ex. 36000020)
 • Inkomst (t.ex. 50000kr)
 • Kulturell profil (t.ex. svensk)
 • Internet Protocol (IP) address (192.168.20.10)
 • uppgifter som innehas av ett sjukhus eller en läkare (som unikt identifierar en person av hälsoskäl) (t.ex. blodtryck).

 

I  Speciella (känslig) kategorier av personlig information

Information om:
 • en individs hälsa, 
 • etnicitet, 
 • Sexuell läggning, 
 • religion,
 • Politisk åskådning 

Dessa data kan behandlas under specifika förhållanden med ytterligare skyddsåtgärder, såsom kryptering som kan behöva implementeras

 

I  Vem behandlar och övervakar personuppgifterna

 

I  När är databehandling tillåten?

Enligt GDPR kan ett företag endast behandla personuppgifter under vissa förutsättningar. Företaget måste säkerställa något av följande:
 • samtycke från den berörda personen har lämnats
 • tillgång till personuppgifter för att fullgöra en avtalsförpliktelse med individen
 • tillgång till personuppgifter för att uppfylla en rättsliga skyldigheter
 • tillgång till personuppgifter för att skydda individens intressen
 • behandlar personuppgifter för genomförandet av projektet i allmänhetens intresse
 • agerar för sina rättmätiga intressen, förutsatt att de grundläggande rättigheterna och friheterna för den person vars uppgifter behandlas inte påverkas allvarligt. Om individens rättigheter väger tyngre än företagets intressen kan du inte behandla personuppgifter.
Hänsynsfull och rättvis behandling av individerKlicka för att läsa  

I Skyldigheter

 • tillhandahålla transparent information
 • rätt till åtkomst och rätt till dataportabilitet
 • rätt till radering (rätt att bli glömd)
 • rätt att korrigera och rätt att invända
 • utse ett dataskyddsombud (DPO).
 • dataskydd genom design och standard
 • underrätta  korrekt i händelse av ett dataintrång

 

Integritetspolicy

En integritetspolicy är ett uttalande eller ett juridiskt dokument som avslöjar några eller alla sätt som en part samlar in, använder, avslöjar och hanterar en kunds eller klients data, rätt till åtkomst och rätt till dataportabilitet

Exempel: UNESCOs integritetspolicy hänvisar till en översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker organisationens webbplats.

 

I Referenser

Summering

SummeringKlicka för att läsa