#

Kommunikation och kunskapsöverföring


|    Formulär för att ge feedback    |       Spela upp med ljud    |    Ladda ner: /
  VIDEOSOnline kommunikation, digital marknadsföring och varumärkes-byggande.

Introduktion och målKlicka för att läsa  

Bevarande och skydd av det immateriella kulturarvet (ICH) är några av Europeiska unionens huvudmål inom kulturområdet. Även om dess immateriella karaktär gör det svårt att bevara det, förelår UNESCO:s convention om skydd av det immateriella kulturarvet   (2003) flera åtgärder för att uppnå detta mål. Dessa inkluderar forskning och adekvat dokumentation av arvet, inklusive katalogisering och digitalisering av fotografiska poster och skapandet av ljud- och audiovisuellt material och arkiv.

ICHs skyddsplaner för de olika medlemsländerna inkluderar också kommunikationsstrategier som en av de viktigaste delarna för bevarande och överföring av kunskap arv. På detta sätt spelar internet, sociala nätverk och alla befintliga digitala verktyg en mycket viktig roll i bevarandet, främjandet, rekreationen och spridningen av ICH.

 

MÅL

  • Att effektivt använda IKT för kommunikation och kunskapsöverföring inom området immateriellt kulturarv.
Onlinekommunikation, digital marknadsföring och varumärkesbyggande.Klicka för att läsa  

Kraften och möjligheterna som Internet erbjuder är otaliga. Därför blir det ett av de mest lämpliga alternativen för att skydda ICH.

I den här module kommer vi att ge tips om hur man effektivt använder internet och digitala resurser för att främja och marknadsföra ICH.

Webdesign och skapandeKlicka för att läsa  

Skapandet av en webbplats är ett av de bästa alternativen för att kommunicera online med människor från var som helst I världen. Därför bör den användas som en metod för överföring av immateriell kultur för att främja och bevara traditionell kunskap, hantverk, seder etc.

Numera kan vi skapa vår egen hemsida utan att behöva ha någon dator- eller programmeringskunskap Det finns olika plattformar som erbjuder fördesignade mallar som gör att man kan skapa en webbplats enligt sina behov och mål. Man måste dock vara uppmärksam och definiera vissa detaljer innan man skapar den

En annan aspect att ta hänsyn till är optimeringen och positioneringen av din webbplats I sökmotorerna. Det är värdelöst att ha en kreativ, iögonfallande och professionell webbplats om ingen besöker den eftersom den inte visas I huvudsökmotorerna.

För att förbättra positioneringen och synligheten online måste du ta hänsyn till SEO (Search Engine Optimization) på din webbsida, nämligen innehållet och sökorden, samt kvaliteten länkarna och nedladdningshastigheten för webbplatsen.

Nyckelorden kommer att vara de ord som konsumenter av immateriell kultur kommer att skriva i sökmotorer på internet för att få den information de behöver. Därför är det viktigt att analysera vilka som är de lämpligaste sökorden, som man bör använda många gånger som möjligt i innehållet på sin webbplats, men alltid ett sammanhängande sätt och utan att bli alltför repetitiv. Man bör också se till att webbplatsen har responsive design, det vill säga att den kan ses från vilken digital enhet som helst (dator, smart phone, surfplatta, etc).

Det här är några av plattformarna man kan använda för att skapa sin egen webbplats:

Det här är bara några av alternativen, andra exempel är Site123 eller JIMDO. Ni kan hitta såväl gratis som avgiftsbelagda plattformar; det viktiga är att göra lite research så att ni hittar den platform som bäst möter era behov och passar er målgrupp.

1.2: Digital marknadsföring och varumärkesbyggandeKlicka för att läsa  

När ni ger er ut i den digitala världen måste ni anta en digital marknadsföringsstrategi för att få ut det mesta av er webbplats, och för detta finns det olika verktyg, utvecklade av exporter, som gör att ni kan

Detta gör att ni kan konsolidera ert varumärke, ert företags image och identitet (varumärke) kan bli känt bortom de fysiska begränsningarna.

Innan ni går in i den digitala världen måste ni givetvis etablera och definiera ert företags identitet och företagsbild, namnet ert varumärke och den produkt eller tjänst ni erbjuder, ni behöver en varumärkesstrategi.

Varumärkesbyggande är processen att bygga och skapa ert varumärke och genom det kan ni förmedla de immateriella värdena för ert förtag, era tjänster eller produkter, idéer, känslor och upplevelser som kommer att göra ert varumärke annorlunda från alla andra och lätt att känna igen för allmänheten och konsumenterna.

De aspekter ni måste ta hänsyn till för att bygga ert varumärke är

  • namnet
  • logotypen
  • de symboler och värden ni vill överföra
  • er slogan och domänen för er webbplat

Ni bör försöka ta hand om alla dessa detaljer, studera dem och även fråga och visa dem för familj och vänner, för att få olika åsikter och en bredare syn på bilden ert varumärke ger och hur andra uppfattar den.

Men varumärkesbyggandet slutar inte med att det skapas.

Bilden och identiteten av ert företag är något ni ständigt måste ta hand om, skapa och upprätthålla ett gott rykte, samt noggrant behandla den data och information ni överför eller delar via digitala medier. 

När ni visar er identitet eller skapar profiler genom olika digitala medier eller sociala nätverk måste ni göra det ansvarsfullt och alltid maximera säkerhetsåtgärderna när ni surfar på internet. Försök att hålla både ert operativsystem och ert antivirus uppdaterade och granska ofta integritets- och säkerhetsalternativen för de digitala profiler ni hanterar. Ett företags rykte är något som tar mycket tid och ansträngning att skapa, men som kan gå förlorat på ett ögonblick.

När ni har definierat alla dessa delar kan ni inleda er marknadsföringsstrategi och göra ert varumärke känt genom den digitala miljön. 

Digital marknadsföring täcker många områden, men I den här modulen kommer vi att fokusera  SEO, email marknadsföring och strategier för social media. Här är några verktyg ni kan använda för att starta er dgitala marknadsföringsstrategi: 

Social nätverk är ett annat kraftfullt verktyg som kan hjälpa er att främja och bevara ICH. I nästa enhet kommer vi att visa er hur ni kan göra.

Hantering av sociala nätverk: Tips för ICH-kunskapsöverföring.

Sociala medierKlicka för att läsa  

Sociala medier har blivit det främsta medlet för digital kommunikation. Det finns olika typer av och de är inriktade mot olika användare, men alla kommer att fungera som ett verktyg för kunskapsöverföring, marknadsföring och spridning av ICH, såväl som era produkter och tjänster. 

Beroende  ert mål, vilken typ av information ni vill dela och er målgrupp, kan ni skapa en profil på det sociala nätverket eller de sociala nätverken som passar era behov bäst.

- Facebook kommer alltid att vara ett av de bästa alternativen eftersom det är det mest använda sociala nätverket av alla typer användare och företag, I alla åldrar och I alla delar av världen. Via Facebook kan ni dela innehåll, videor, interagera med er målgrupp, lansera marknadsföringskampanjer och mycket mer.

- Instagram är ett mer visuellt socialt nätverk och är inriktat en yngre målgrupp, även om det numer i allt högre grad används av alla typer av föreningar och företag för att visa upp sin verksamhet, sina produkter och tjänster.

- YouTube kan vara ett av de bästa alternativen för att främja ICH, särskilt om vårt yrkesområde är relaterat till festligheter och seder. Genom att skapa videor kan vi dela och marknadsföra ICH på ett underhållande och visuellt sätt och på sätt bidra till dess spridning och bevarande.

Det finns fler sociala nätverk som Twitter eller LinkedIn, ni behöver bara analysera er målgrupps profil och avgöra vilka som bäst uppfyller era syften och mål.

 Men precis som vi i verkliga sociala relationer styrs av regler för etikett och beteende, kräver den digitala eller virtuella världen också regler för interaktion och beteende. 

Dessa regler är kända som netiquette och ni bör beakta dem I alla digitala medier, oavsett om det är en webbplats eller ett socialt nätverk. 

NetiquetteKlicka för att läsa  

Här är de 10 grundläggande beteendereglerna på internet som föreslagits av Virginia Shea:

Summering

SummeringKlicka för att läsa  
SummeringKlicka för att läsa  

Självtest!

Relaterad fallstudie:

- Internationella Flamencodagen: Videon belyser mångfalden i Spaniens universella konstform.
Beskrivning:

- Att kunna använda IKT och sociala medier för att kommunicera online, för att överföra kunskapen, sprida och bevara det immateriella kulturarvet.
- Att vara medveten om beteendenormer och kunnande när du använder digital teknik och interagerar i digitala miljöer. Att anpassa kommunikationsstrategier till den specifika målgruppen och att vara medveten om kulturell och generationslig mångfald i digitala miljöer.
- Att skapa och hantera en eller flera digitala identiteter, för att kunna skydda sitt eget rykte, hantera de data som man producerar genom flera digitala verktyg, miljöer och tjänster.


Nyckelord

Onlinekommunikation, digital marknadsföring, varumärke, sociala nätverk, nätetikett, digital identitet.


Inriktning/Mål:

Att effektivt använda IKT för kommunikation och kunskapsöverföring inom området immateriellt kulturarv.


Bibliografi


© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.