#

Genomförande


|    Formulär för att ge feedback    |       Spela upp med ljud    |    Ladda ner: /
Mål

MålKlicka för att läsa  

  • Sätta upp mål:  Sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål

  • Ledning: Definiera prioriteringar och utforma handlingsplaner.

  • Uppföljning: Följa upp och anpassa till oförutsedda förändringars

Sätta upp mål

Var tydligKlicka för att läsa  

Person knitting

Era mål måste vara tydliga, försök att undvika ord som “mer” och använd istället specifika siffror.

Sätt också upp delmål, kortare mål att uppnå på er väg mot det långsiktiga målet.

 

Era mål måste vara tydliga, försök att undvika ord som “mer” och använd istället specifika siffror.

Ange tydligt när era mål ska vara nådda så att ni har något tydligt och synligt att arbeta mot. Det är viktigt att fokusera på det som är viktigt.

Era mål bör vara utmanande och på sätt inspirerande vilket ger er energi, vägledning och sammanhållning. Om målen är för svåra eller omöjliga att uppnå kan det leda till stress och uppgivenhet. Så var noggranna med era mål.

Sätt upp delmål, kortare mål att uppnå på vägen mot ert långsiktiga mål. Det långsiktiga målet är det sista steget, när ert företag i gång. Hur lång tid det tar beror såklart på vilken typ av företag ni har startat.

Ett mål handlar inte bara om hur mycket ni planerar att tjäna eller hur mycket ni ska sälja, det handlar också om marknadsföring,hur ni kan arbeta hållbart och att skapa en bra arbetsmiljö.

Kortare delmål är kontrollpunkter som stödjer ert långsiktiga mål, det kan till exempel vara när ni ska introducera olika aspekter I ert företag.​

Alla mål bör komplettera de andra, de kortare delmålen bör alltså stödja det långsiktiga målet.

Varje mål på kort-, medellång- eller lång sikt är därför viktiga. Ett sätt att hålla humöret uppe är att tänka igenom och skriva ner vad som kommer att hända när varje mål har uppnåtts. 

StrukturKlicka för att läsa  

Era mål ska vara mätbara så att ni på ett enkelt sätt kan se när ni har uppnått varje mål.

Säkerställ att alla i verksamheten förstår alla mål.

Bestäm vem som ska vara ansvarig för varje uppgift. Försök så långt det är möjligt att låta personer med bäst kompetens och intresse för området vara ansvarig. 

Vilka kompetenser är ni i behov av? Skapa ett nätverk med människor med de kompetenser ni behöver. Titta först inom ert företag. Finns det redan personer inom er organisation som har dessa kompetenser? Om inte, är det någon som har någon med rätt kompetens i sin bekantskapskrets? ​​

  • Gör en lista över alla som kan vara möjliga partner i ert nätverk.
  • Ta kontakt med alla.
  • Bygg upp ett digitalt nätverk.​​

 

Var realistiskKlicka för att läsa  

Sätt upp mål som är möjliga att nå.

Försök att förutse eventuella hinder som kan göra det svårt för er att nå  era mål och även sätt att undvika dessa hinder.

Sätt upp mål som är möjliga att nå.

Försök att förutse eventuella hinder som kan göra det svårt för er att nå  era mål och även sätt att undvika dessa hinder.

Målen ska vara utmanande, inspirerande och realistiska.

Mål som är utamanande och rimliga inspirerar. Men mål som känns orimliga och ouppnåeliga riskerar att förhindra framsteg och istället skapa stress och uppgivenhet.

Det är därför de kort- och medellångsiktiga målen också är viktiga eftersom de kommer att bidra till att hålla er inspirerade och fokuserade, så att ni kan nå era långsiktiga mål.

Ledning & uppföljning

Definiera prioriteringar och handlingsplaner Klicka för att läsa  

En bild som visar gräs, utomhus, mark, däggdjur

Automatiskt genererad beskrivning

Gör en aktivitetsplan tillsammans – diskutera, anteckna, håll fokus och ifrågasätt. När ni kommer på nya saker som behöver göras – lägger ni genast till dem på listan.

Sätt tidsgränser. Förutsäg och bestäm hur lång tid varje uppgift får ta.

Gå sedan igenom listan. Vad är viktigast att göra? Vad är brådskande eller mindre brådskande? Prioritera och ifrågasätt. Det finns alltid en massa saker som ni skulle kunna göra, men vad är viktigast?

Gör nu ett schema, när ni ska göra vad, dvs i vilken ordning ni ska implementera varje uppgift. För att göra scheman finns olika verktyg på internet som ni kan använda för att strukturera på ett bra sätt, t.ex. Gantt.

Ett Gantt-schema är ett verktyg som kan hjälpa er att definiera, prioritera och planera era handlingar. Det är en grafisk illustration av hur planerade aktiviteter struktureras i rätt tid.

Det är av stor vikt att ni håller er till planen.

Anpassa till oförutsedda händelserKlicka för att läsa  

UTVÄRDERA kontinuerligt

När ni planerar tid, planera också när ni ska utvärdera, kanske mitt i varje uppgift.

För att göra detta enkelt, se till att alla dokumenterar noggrant under processen och sparar all information. Gör detta till en rutin. Denna rutin är nödvändig:

För att få aktuell information
För att se vad som har hänt

Det ger er en chans att anpassa er till eventuella oförutsedda händelser och göra nödvändiga förändringar.

VerktygKlicka för att läsa  

Det finns många olika verktyg på internet som kan hjälpa er att strukturera implementeringen av ert företag

SMART: Specific Measurable Achivable Relevant and Time bound = SMART är ett verktyg för att sätta upp mål.

GANTT: Gantt är ett schema där ni kan strukturera era aktiviteter i tid

SWOTStrengths Weaknesses  Opportunities and Threats = SWOT är ett verktyg ni kan använda för att identifiera ovanstående delar på olika nivåer i er organisation.

Summering

SummeringKlicka för att läsa  

Självtest!

Relaterad fallstudie:

- Junior Achievement Sverige
Beskrivning:

Sätt upp långsiktiga, medellånga och kortsiktiga mål. Definiera prioriteringar och skapa handlingsplaner. Uppföljning och anpassning till oförutsedda förändringar.


Nyckelord

Sätt mål, ramverk, nätverkande, ledning, utvärdera, rekonstruera


Inriktning/Mål:

Sätt mål, ledning och uppföljning


Bibliografi

Lindquist, M. (2016). Mitt UF-företag Entreprenörskap på riktigt. Stockholm: Natur & Kultur.© Copyrights 2020-2022

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.